Έργα

EMPASS - Ένα ποιοτικό πρότυπο για την ταχύτερη μετάβαση από την εκπαίδευση στην απασχόληση

Το EMPASS είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα διάρκειας 36 μηνών που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εκπαίδευσης και Πολιτισμού στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ Forward Looking. Στοχεύει στην ανάπτυξη ενός προγράμματος μικρο-διαπιστευτηρίων (micro-credential) για τις, κατά τα άλλα σπάνιες, οριζόντιες δεξιότητες (soft skills) στην αγορά εργασίας με σκοπό την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων και την επιτάχυνση της επίτευξης των σκοπών ενός ενιαίου χώρους ευρωπαϊκής εκπαίδευσης (European Education Area - EEA) Ευρωπαϊκής Περιοχής Εκπαίδευσης.

Σε στενή συνεργασία με εταίρους στο χώρο της επιχειρηματικότητας και ιδρύματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (TVET), το EMPASS θα διεξάγει μια ανάλυση αναγκών σε οριζόντιες δεξιότητες στην Ελλάδα, τη Ρουμανία και την Ισπανία και θα αναπτύξει και θα δοκιμάσει ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα μπορεί να διδάσκει και να πιστοποιεί τις πιο σημαντικές και απαραίτητες οριζόντιες δεξιότητες για τους εργαζόμενους που βρίσκονται στο κατώφλι εισόδου στην αγορά εργασίας. Το μικρο-διαπιστευτήριο EMPASS θα είναι ένα εργαλείο υποστήριξης για τους εργοδότες για να αξιολογήσουν το επίπεδο δεξιοτήτων των πιθανών εργαζομένων, ενώ θα βοηθήσει επίσης τα ιδρύματα εκπαίδευσης και κατάρτισης να διασφαλίσουν την προετοιμασία για την ένταξη στην αγορά εργασίας των σπουδαστών τους.

Στο πλαίσιο του έργου, το πρόγραμμα μικροπιστοποίησης θα δοκιμαστεί σε 1.500 σπουδαστές στην Ελλάδα, τη Ρουμανία και την Ισπανία πριν από την ολοκλήρωσή του, προκειμένου να εξασφαλιστεί η επεκτασιμότητα και η διάχυση του σε ευρωπαϊκή κλίμακα.

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν δημοσιεύσεις.

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν γεγονότα ή νέα.

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν προσκλήσεις ή διαγωνισμοί.

Αποτελέσματα έργου

2 μελέτες για τις οριζόντιες δεξιότητες
1 μικρο-διαπιστευτήριο σε ψηφιακή μορφή σε τρεις γλώσσες
1.500 σπουδαστές σε Ελλάδα, Ισπανία και Ρουμανία σε πρόγραμμα κατάρτισης
1 μνημόνιο συνεργασίας με stakeholders για την εξασφάλιση μακροχρόνιας συνεργασίας
300 φορείς επαγγελματικής εκπαίδευσης και επιχειρηματίες

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA