Έργα

Προγράμματα κατάρτισης/επανακατάρτισης αυτοαπασχολουμένων και εργαζομένων

Το  έργο αφορά στην υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης σε οριζόντιες γνώσεις και δεξιότητες που απευθύνονται σε αυτοαπασχολούμενους και εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Στόχος των προγραμμάτων είναι η παροχή γενικών επαγγελματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων στους καταρτιζόμενους, που θα τους βοηθήσουν να ενισχύσουν τις δυνατότητες αυτοανάπτυξης και προσωπικής εξέλιξης και να ανταπεξέλθουν αποτελεσματικότερα στις απαιτήσεις των επαγγελμάτων και των θέσεων εργασίας τους.

Τα θεματικά αντικείμενα των προγραμμάτων κατάρτισης ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης επιχείρησης και ομαδοποιούνται στις παρακάτω ενότητες:

  1. Αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης (ειδικές τεχνικές παρέμβασης, δημιουργία  συστάδων επιχειρήσεων, πράσινη επιχειρηματικότητα, κοινωνική οικονομία κ.ά.).
  2. Οργάνωση και λειτουργία μικρής και πολύ μικρής επιχείρησης (εφοδιαστική αλυσίδα, διερεύνηση εναλλακτικών προμηθευτών, υποχρεώσεις έναντι δημοσίων φορέων και οργανισμών, συνεργασίες-B2B).
  3. Ενίσχυση διαπροσωπικών ικανοτήτων (ικανότητες οργάνωσης, επικοινωνίας και διαχείρισης συγκρούσεων στον χώρο εργασίας).

Διακρίσεις: Ανάδειξη του έργου ως ένα από τα 30 έργα  - καλές πρακτικές που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στην Ελλάδα για την περίοδο 2007-2013.

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν δημοσιεύσεις.

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν γεγονότα ή νέα.

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν προσκλήσεις ή διαγωνισμοί.

Αποτελέσματα έργου

6.559 εκπαιδευόμενοι/ες
340 προγράμματα κατάρτισης/επανακατάρτισης
11 θεματικά εκπαιδευτικά εγχειρίδια
13 εκθέσεις προσδιορισμού εκπαιδευτικών αναγκών
1 μελέτη

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA