Δημοσιεύσεις / Ενημερωτικά σημειώματα

Παγκόσμια Έκθεση Μισθών 2018-2019 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας: ευρήματα, τάσεις και η έμφυλη διάσταση του ζητήματος

 

Χάσμα αμοιβών, Ισότητα των φύλων, Ίση αμοιβή, Κατώτατος μισθός, Συνθήκες εργασίας, Διεθνής Οργάνωση Εργασίας, ILO, Παγκόσμια Έκθεση ΜισθώνΗ Παγκόσμια Έκθεση Μισθών της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, είναι αφιερωμένη για το έτος 2018-2019 στην ανάλυση του έμφυλου μισθολογικού χάσματος, φέροντας τον χαρακτηριστικό τίτλο: «Τι κρύβεται πίσω από τις διαφορές στις αμοιβές των δύο φύλων», γεγονός ενδεικτικό της σπουδαιότητας, των διαστάσεων αλλά και των επιπτώσεων του φαινομένου.

Η Έκθεση αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο, παρουσιάζονται γενικότερα οι κυρίαρχες τάσεις των μισθών σε παγκόσμιο επίπεδο. Ορισμένα από τα αντιπροσωπευτικότερα ευρήματα συνίστανται στη διαπίστωση του πολύ χαμηλού ρυθμού αύξησης των μισθών το 2017, καθώς και στην προσπάθεια ερμηνείας του λεγόμενου «αινίγματος» της επιβράδυνσης του ρυθμού αύξησης των μισθών σε χώρες με υψηλά εισοδήματα. Μία ακόμη αξιοσημείωτη διαπίστωση αφορά στην ισχυρότερη αύξηση των μισθών σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, με την ανάλογη ωστόσο ποιοτική ανάλυση, αλλά και διατήρηση των υψηλότερων μισθολογικών ανισοτήτων στις χώρες της εν λόγω ομάδας. Επίσης, σημαντική είναι η διαπίστωση της διαμόρφωσης μιας δυσανάλογης σχέσης ανάμεσα στις μεταβλητές της αύξησης των μισθών και της αύξησης της παραγωγικότητας.

Στο δεύτερο μέρος της Έκθεσης, που είναι επικεντρωμένο στην εξέταση του έμφυλου μισθολογικού χάσματος, επιχειρείται η διερεύνηση των κυριότερων αιτιών του, ενώ σημαντική είναι η επισήμανση της Έκθεσης για τις διακυμάνσεις που παρουσιάζει το εύρος του ανάλογα με τον τρόπο υπολογισμού του. Τέλος, η Έκθεση αποπειράται να προσεγγίσει και να διερευνήσει το λεγόμενο «ανερμήνευτο» μέρος του έμφυλου μισθολογικού χάσματος, θέτοντας στην ουσία το ερώτημα: Οι άνδρες πληρώνονται περισσότερο από τις γυναίκες, επειδή υπερτερούν σε χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την αύξηση της παραγωγικότητας και γενικότερα την αγορά εργασίας;

Βιβλιογραφική αναφορά: Προφύρη Ι. (2019), «Παγκόσμια Έκθεση Μισθών 2018-2019 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας: ευρήματα, τάσεις και η έμφυλη διάσταση του ζητήματος», Ενημερωτικά Σημειώματα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Αθήνα: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Δεκέμβριος, σσ. 20

Το παραδοτέο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Θεσμική, ερευνητική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5001290. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020».

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA