Δημοσιεύσεις / Εκπαιδευτικά υλικά

Ανταλλαγή καλών πρακτικών και εμπειριών για την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών στα κέντρα λήψης οικονομικών αποφάσεων

Το εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο «Ανταλλαγή καλών πρακτικών και εμπειριών για την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών στα κέντρα λήψης οικονομικών αποφάσεων» περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:

  • Ηγεσία/Διοίκηση
  • Ισορροπία προσωπικής/επαγγελματικής ζωής
  • Κινητοποίηση

Σκοπός του υλικού αποτελεί, μέσα από την παρουσίαση καλών πρακτικών και την ανάδειξη των πλεονεκτημάτων που προκύπτουν, η ευαισθητοποίηση των στελεχών επιχειρήσεων σχετικά με το θέμα της ισόρροπης εκπροσώπησης γυναικών και ανδρών σε θέσεις ευθύνης (διευθυντές και διευθύνοντες σύμβουλοι), με στόχο την καταπολέμηση των έμφυλων στερεοτύπων στο χώρο εργασίας.

Αρχικά, επιχειρείται η  διερεύνηση και ανάλυση της έννοιας της ηγεσίας στον εργασιακό χώρο, σε συνδυασμό με τη διάσταση του φύλου.

Στη συνέχεια, παρουσιάζεται το ζήτημα της εξισορρόπησης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής (work – life balance), η διαχείριση του οποίου έχει αναδειχθεί σε ένα από τους σημαντικότερα ζητήματα που αφορά κυρίως τις γυναίκες, οι οποίες καλούνται να αντεπεξέλθουν σε πολλαπλούς ρόλους.

Τέλος, εξετάζεται το θέμα της κινητοποίησης (motivation) (επικοινωνία, στοχοθεσία, προσδοκίες, διεκδικήσεις) στον εργασιακό χώρο, με την οπτική του φύλου.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA