Δημοσιεύσεις / Εκπαιδευτικά υλικά

Διαφήμιση και προβολή της μικρής επιχείρησης

Το εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο «Διαφήμιση και προβολή της μικρής επιχείρησης» περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:Εκπαιδευτικό υλικό, Διαφήμιση και προβολή της μικρής επιχείρησης, Μάρκετινγκ, Επικοινωνία, Επιχειρηματικότητα, Διά βίου μάθηση

  • Μάρκετινγκ στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
  • Επικοινωνία και μείγμα προβολής.
  • Διαφήμιση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
  • Τύποι διαφημιστικών μέσων.
  • Διαφήμιση στο διαδίκτυο.
  • Αποτελεσματικότητα της διαφήμισης.

Σκοπός του υλικού είναι η ενσωμάτωση στρατηγικών επιλογών στην καθημερινή πρακτική των μικρών επιχειρήσεων για τη διατήρηση της θέσης τους στην αγορά, την απόκτηση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων αλλά και τη μεγιστοποίηση των κερδών τους.

Η επιβίωση και ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι συνάρτηση του παραγόμενου προϊόντος και της προσφερόμενης υπηρεσίας, της αγοράς-στόχου στην οποία απευθύνεται, καθώς επίσης και του τρόπου προσέγγισης του καταναλωτικού κοινού. Το μάρκετινγκ είναι η βασική θεώρηση στην οποία πρέπει να στραφούν οι εν λόγω επιχειρήσεις.

Ειδικότερα, η διαφήμιση και προβολή της μικρής επιχείρησης στοχεύει στο να εξοικειώσει τους επιχειρηματίες με τις βασικές αρχές και έννοιες του μάρκετινγκ, να περιγράψει τις μεθόδους, τα εργαλεία και τα μέσα που υπάρχουν για την προώθηση, όπως επίσης και να παρουσιάσει τις τεχνικές αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των επιλεγόμενων προωθητικών ενεργειών.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA