Δημοσιεύσεις / Εκπαιδευτικά υλικά

Διαχείριση ποιότητας στη μικρή επιχείρηση

Το εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο «Διαχείριση ποιότητας στη μικρή επιχείρηση» περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:Εκπαιδευτικό υλικό, Διαχείριση ποιότητας, Μικρή επιχείρηση, Τεχνικές, Ολική ποιότητα, Διά βίου μάθηση, Διασφάλιση ποιότητας

  • Κατανοώντας την ποιότητα.
  • Ο ρόλος της ποιότητας στη μικρομεσαία επιχείρηση.
  • Ποιότητα: Αναγκαιότητα ή πολυτέλεια;
  • Διαχείριση ποιότητας για προϊόντα και υπηρεσίες.
  • Ο ρόλος του ανθρώπινου δυναμικού στη διασφάλιση ποιότητας.
  • Μεθοδολογία διαχείρισης της ολικής ποιότητας.
  • Πρακτικές τεχνικές διαχείρισης της ποιότητας.

Σκοπός του υλικού είναι η παροχή γνώσεων σχετικά με την ολοκληρωμένη διαχείριση ποιότητας, προσαρμοσμένη στις ανάγκες και στις απαιτήσεις της μικρομεσαίας επιχείρησης.

Αρχικά, επιχειρείται να δοθεί ο ορισμός της έννοιας της ποιότητας, ώστε να γίνει πιο κατανοητή η παρουσίασή της και να αναδειχθούν τα μέσα με τα οποία εντοπίζεται η ποιότητα στην αγορά. Στη συνέχεια, θα εξετάζεται ο ρόλος της για τη μικρομεσαία επιχείρηση και το κατά πόσον αποτελεί ένα είδος πρώτης ανάγκης για το επιχειρηματικό περιβάλλον.

Επίσης παρουσιάζεται, ο τρόπος ορθής διαχείρισης ποιότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μιας επιχείρησης, ο ρόλος του προσωπικού για την επίτευξή της και ο τρόπος εφαρμογής της ολικής ποιότητας. Τέλος, εξετάζεται η πρακτική διάσταση της διαχείρισης ποιότητας και συγκεκριμένα σε τεχνικές για τη διαχείρισή της.

NEWSLETTER

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας

SOCIAL MEDIA