Δημοσιεύσεις / Εκπαιδευτικά υλικά

Διαχείριση ποιότητας στη μικρή επιχείρηση

Το εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο «Διαχείριση ποιότητας στη μικρή επιχείρηση» περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:Εκπαιδευτικό υλικό, Διαχείριση ποιότητας, Μικρή επιχείρηση, Τεχνικές, Ολική ποιότητα, Διά βίου μάθηση, Διασφάλιση ποιότητας

  • Κατανοώντας την ποιότητα.
  • Ο ρόλος της ποιότητας στη μικρομεσαία επιχείρηση.
  • Ποιότητα: Αναγκαιότητα ή πολυτέλεια;
  • Διαχείριση ποιότητας για προϊόντα και υπηρεσίες.
  • Ο ρόλος του ανθρώπινου δυναμικού στη διασφάλιση ποιότητας.
  • Μεθοδολογία διαχείρισης της ολικής ποιότητας.
  • Πρακτικές τεχνικές διαχείρισης της ποιότητας.

Σκοπός του υλικού είναι η παροχή γνώσεων σχετικά με την ολοκληρωμένη διαχείριση ποιότητας, προσαρμοσμένη στις ανάγκες και στις απαιτήσεις της μικρομεσαίας επιχείρησης.

Αρχικά, επιχειρείται να δοθεί ο ορισμός της έννοιας της ποιότητας, ώστε να γίνει πιο κατανοητή η παρουσίασή της και να αναδειχθούν τα μέσα με τα οποία εντοπίζεται η ποιότητα στην αγορά. Στη συνέχεια, θα εξετάζεται ο ρόλος της για τη μικρομεσαία επιχείρηση και το κατά πόσον αποτελεί ένα είδος πρώτης ανάγκης για το επιχειρηματικό περιβάλλον.

Επίσης παρουσιάζεται, ο τρόπος ορθής διαχείρισης ποιότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μιας επιχείρησης, ο ρόλος του προσωπικού για την επίτευξή της και ο τρόπος εφαρμογής της ολικής ποιότητας. Τέλος, εξετάζεται η πρακτική διάσταση της διαχείρισης ποιότητας και συγκεκριμένα σε τεχνικές για τη διαχείρισή της.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA