Δημοσιεύσεις / Εκπαιδευτικά υλικά

Εκπαιδευτικές τεχνικές για το θέμα ενδυνάμωσης των γυναικών και αναβάθμισης δεξιοτήτων. Οδηγός εκπαιδευτών /-τριών

Το εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο «Εκπαιδευτικές τεχνικές για το θέμα ενδυνάμωσης των γυναικών και αναβάθμισης δεξιοτήτων. Οδηγός εκπαιδευτών /-τριών» περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:

 • Ισχύουσες κυριότερες πολιτικές για την ισότητα των φύλων σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.
 • Γυναικεία επιχειρηματικότητα.
 • Συμφιλίωση ιδιωτικής-οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.
 • Κέντρα λήψης αποφάσεων και γυναίκες.
 • Ανάπτυξη και ενίσχυση επικοινωνιακών δεξιοτήτων των γυναικών.

Το εγχειρίδιο αυτό συνοδεύει το εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο ««Ενδυνάμωση των γυναικών και αναβάθμιση δεξιοτήτων. Ενίσχυση της συμμετοχής τους σε θέσεις ευθύνης σε συνδικαλιστικές δομές και φορείς λήψης αποφάσεων».

Σκοπό του υλικού αποτελεί η ανάπτυξη εκπαιδευτικών τεχνικών  που προάγουν την ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευομένων, συμβάλλοντας στο να γίνεται η επιμόρφωση περισσότερο ενδιαφέρουσα και αποτελεσματική σε ό,τι αφορά την κατανόηση, αφομοίωση και διατήρηση γνώσεων και πληροφοριών σχετικά με τις θεματικές ενότητες που προαναφέρονται.

Οι εκπαιδευτικές τεχνικές που αναπτύσσονται στο εν λόγω εγχειρίδιο αποτελούν ορισμένες από τις βασικές εκπαιδευτικές τεχνικές που προωθούν την ενεργητική συμμετοχή στην εκπαιδευτική/επιμορφωτική διαδικασία και συνίστανται στις ακόλουθες:

 • Ερωτήσεις-απαντήσεις
 • Συζήτηση
 • Καταιγισμός ιδεών
 • Ομάδες εργασίας
 • Μελέτη περίπτωσης
 • Παιγνίδι ρόλων
 • Προσομοίωση
 • Λύση προβλήματος
 • Αυτοκατευθυνόμενη μάθηση
 • Συνέντευξη από ειδικό
 • Εκπαιδευτική επίσκεψη
 • Ασκήσεις

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

 • Το email επικοινωνίας σας
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA