Δημοσιεύσεις / Εκπαιδευτικά υλικά

Ενδυνάμωση των γυναικών και αναβάθμιση δεξιοτήτων. Ενίσχυση της συμμετοχής τους σε θέσεις ευθύνης σε συνδικαλιστικές δομές και φορείς λήψης αποφάσεων

Το εκπαιδευτικό υλικό με αντικείμενο την "Ενδυνάμωση των γυναικών και αναβάθμιση δεξιοτήτων. Ενίσχυση της συμμετοχής τους σε θέσεις ευθύνης σε συνδικαλιστικές δομές και φορείς λήψης αποφάσεων" περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:Εκπαιδευτικό υλικό, Ενδυνάμωση των γυναικών και αναβάθμιση δεξιοτήτων, Γυναικεία επιχειρηματικότητα, Κέντρα λήψης αποφάσεων

  • Ισχύουσες κυριότερες πολιτικές για την ισότητα των φύλων σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.
  • Γυναικεία επιχειρηματικότητα.
  • Συμφιλίωση ιδιωτικής-οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.
  • Κέντρα λήψης αποφάσεων και γυναίκες.
  • Ανάπτυξη και ενίσχυση επικοινωνιακών δεξιοτήτων των γυναικών.

Αν και ο αριθμός των γυναικών που δραστηριοποιούνται στην αγορά εργασίας ως αυτοαπασχολούμενες και επιχειρηματίες μικρών επιχειρήσεων είναι σημαντικός, η συμμετοχή τους στα αντίστοιχα συνδικαλιστικά όργανα εκπροσώπησης και θέσεις λήψης αποφάσεων σε αυτά παρουσιάζεται εξαιρετικά χαμηλή τόσο ποσοτικά, όσο και ποιοτικά (φαινόμενο της «γυάλινης οροφής»).

Σκοπό του παρόντος υλικού επομένως αποτελεί η ενδυνάμωση και αναβάθμιση προσόντων (capacity building) των γυναικών, προκειμένου αφενός να αυξηθεί το ποσοστό συμμετοχής τους στους συνδικαλιστικούς φορείς των επαγγελματικών κλάδων που εκπροσωπούνται από τη ΓΣΕΒΕΕ (μεταποίηση, υπηρεσίες και εμπόριο) και αφετέρου να ενισχυθεί η συμμετοχή τους στα όργανα λήψης αποφάσεων των παραπάνω συνδικαλιστικών φορέων.

Αρχικά, πραγματοποιείται μια παρουσίαση, σε οριζόντιο επίπεδο, των κυριότερων πολιτικών για την ισότητα των φύλων που ισχύουν διεθνώς, στη Ευρώπη και την Ελλάδα. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι ορισμοί, καθώς και τα χαρακτηριστικά και εμπόδια της γυναικείας επιχειρηματικότητας. Επίσης, δίνονται οι ορισμοί του ζητήματος της συμφιλίωσης ιδιωτικής-οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, αναπτύσσονται οι διαστάσεις του θέματος και αναφέρονται σχετικές καλές πρακτικές. Ακόμα, γίνεται αναφορά στις διαστάσεις, τα εμπόδια και τους ανασταλτικούς παράγοντες που ευθύνονται για την ποσοτική και ποιοτική απουσία εκπροσώπησης των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Τέλος, επιχειρείται η ανάπτυξη της προβληματικής σχετικά με τη συνδικαλιστική επικοινωνία και δημόσια εικόνα, τα σχετικά προβλήματα και εμπόδια, προκειμένου για την ενίσχυση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των γυναικών.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA