Δημοσιεύσεις / Έρευνες οικονομικού κλίματος

Εξαμηνιαία αποτύπωση οικονομικού κλίματος στις μικρές επιχειρήσεις - Ιούλιος 2014

Στη χειρότερη μοίρα βρίσκονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με τα δύο τρίτα τους να παραμένουν σε καθοδική τροχιά, χωρίς να υπάρχει φως στον ορίζοντα.

Το πρώτο εξάμηνο του 2014 το 65% των επιχειρήσεων δήλωσε πως η κατάστασή του επιδεινώθηκε και μόνο το 11% δήλωσε βελτίωση, όταν ένα χρόνο πριν βελτίωση είχε δηλώσει το 16%. Συρρίκνωση υπέστη και το ποσοστό των επιχειρήσεων που η κατάσταση τους δεν μεταβλήθηκε: από 26% σε 24%. Εξετάζοντας ειδικότερα κριτήρια, παρατηρούμε ότι το 64% δήλωσε μείωση τζίρου και ζήτησης, το 68% μείωση παραγγελιών, το 73% παρουσίασε επιδείνωση στο δείκτη ρευστότητας και μόλις το 9% προχώρησε σε επενδύσεις. Με βάση εκτιμήσεις του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕΕ, η πτώση στο τζίρο τον τελευταίο χρόνο (Ιούλιος 2013 – Ιούλιος 2014) άγγιξε το 20%, ενώ από την αρχή της κρίσης αγγίζει το 75%.

Μία στις τέσσερις επιχειρήσεις έχει καθυστερούμενες οφειλές σε προμηθευτές και ενοίκια. Παράλληλα, περισσότερες από μία στις τρεις επιχειρήσεις (35%) εκτιμά ότι δε θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις φορολογικές της υποχρεώσεις (ΦΠΑ, ΦΜΥ) μέχρι το τέλος του 2014 κι ένα ποσοστό της τάξης του 36% δήλωσε αδυναμία κάλυψης των ασφαλιστικών του υποχρεώσεων.

Σε ό,τι αφορά τις εργασιακές σχέσεις, η πλειοψηφία (52%) των επιχειρήσεων που απασχολούν αμειβόμενο προσωπικό απάντησε στην έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ότι έχει αναγκαστεί να μειώσει ώρες/ημέρες εργασίας ή αποδοχές κάποιων υπαλλήλων. Επίσης, το 9% των επιχειρήσεων μείωσε το προσωπικό του και το 86% το διατήρησε σταθερό. Αναφερόμενοι στο επόμενο εξάμηνο οι ερωτώμενοι απάντησαν κατά 27% ότι είναι πολύ πιθανό να μειώσουν μισθούς ή ώρες εργασίας.

Σε ό,τι αφορά το κατά κεφαλήν καθαρό διαθέσιμο εισόδημα, οι τελικές εκτιμήσεις δείχνουν μια συνολική μείωσή του κατά 10% το 2013 στα 12.100 (από 13.400 το 2012, 14.300 το 2011, 15.800 το 2010, 17.000 το 2009 και 17.400 το 2008, όταν άγγιξε το υψηλότερο σημείο από το 2000 που έφτανε τα 11.400).

Ταυτότητα έρευνας: Η παρούσα εξαμηνιαία έρευνα οικονομικού κλίματος πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τη MARC AE, σε πανελλαδικό δείγμα 1051 πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων (0-49 άτομα προσωπικό), κατά το διάστημα 2 έως 9 Ιουλίου 2014. Στην έρευνα πραγματοποιείται η καταγραφή των τάσεων του οικονομικού κλίματος και η παρακολούθηση των βασικών δεικτών λειτουργίας των μικρών επιχειρήσεων κατά το α’ εξάμηνο του 2014, ενώ παράλληλα επιχειρείται οικονομική πρόβλεψη για το β’ εξάμηνο του 2014.

Το παραδοτέο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου « Ενίσχυση της θεσμικής και επιχειρησιακής ικανότητας της ΓΣΕΒΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 296403. Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013».

Βασικό συμπέρασμα

Παρότι οι μακροοικονομικοί δείκτες δείχνουν ότι η ελληνική οικονομία έχει σταθεροποιηθεί, οι δείκτες επιχειρηματικής δραστηριότητας και κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, εξακολουθούν να είναι στο κόκκινο.

Κύρια ευρήματα

Το 38% των επιχειρήσεων μείωσε τις αποδοχές των υπαλλήλων το προηγούμενο εξάμηνο

Το 21% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕΕ έχει χρέη προς το ΙΚΑ

Το επόμενο εξάμηνο τα λουκέτα θα προσεγγίσουν τα 15.000, με βάση δικές μας εκτιμήσεις

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA