Δημοσιεύσεις / Έρευνες οικονομικού κλίματος

Εξαμηνιαία αποτύπωση οικονομικού κλίματος στις μικρές επιχειρήσεις - Ιανουάριος 2013

Αν και με οριακή επιβράδυνση, αρνητικές επιδόσεις εμφανίζουν όλα τα οικονομικά μεγέθη των επιχειρήσεων κατά τη αποτίμηση του τελευταίου εξαμήνου. Ενδεικτικά, το 81% των επιχειρήσεων σημείωσε μείωση στον κύκλο εργασιών, αντανακλώντας την μείωση της αγοραστικής δύναμης και τη συνεπακόλουθη δεινή κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι επιχειρήσεις.

Τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών εμφανίζουν οι επιχειρήσεις που:

  • δραστηριοποιούνται στο εμπόριο (83%),
  • λειτουργούν από 15 έτη και πάνω (84%),
  • έχουν τζίρο κάτω από 50.000 ευρώ (82%) και τέλος,
  • δεν έχουν προσωπικό ή απασχολούν 1 εργαζόμενο (87% και 81%, αντίστοιχα).

Στον αντίποδα, τη μικρότερη μείωση στον κύκλο εργασιών παρουσιάζουν οι επιχειρήσεις που:

  • δραστηριοποιούνται στις υπηρεσίες (79%),
  • λειτουργούν έως 5 έτη (59%),
  • έχουν τζίρο πάνω από 300.000 ευρώ (79%), και
  • απασχολούν 10 άτομα και πάνω (71%).

Συγκρίνοντας τον τζίρο του 2012 σε σχέση με τον τζίρο του 2011, το 21% των ερωτηθέντων απάντησε ότι η μείωση υπερέβη το 50%, το 15% ότι η μείωση κυμάνθηκε γύρω στο 30% και το 11% των ερωτηθέντων ότι η μείωση ήταν γύρω στο 50%.

Για το επόμενο εξάμηνο το 66% προβλέπει μείωση της ρευστότητας, το 64% μείωση των παραγγελιών, το 63% μείωση του κύκλου εργασιών, το 62% μείωση της ζήτησης, το 41% μείωση των επενδύσεων και το 18% μείωση της απασχόλησης.

Το 17% των επιχειρήσεων μείωσε το προσωπικό του το προηγούμενο εξάμηνο, το 80% των επιχειρήσεων το άφησε σταθερό και ένα πολύ μικρό ποσοστό της τάξης του 3% δήλωσε πως το αύξησε. Με βάση αυτά τα στοιχεία, η εκτίμηση είναι ότι χάθηκαν 61.000 θέσεις εργασίας. Για το επόμενο εξάμηνο, το 75% εκτιμά ότι θα παραμείνει σταθερό το προσωπικό του, το 18% ότι θα μειωθεί, ενώ αύξηση προβλέπει μόνο το 5%. Με βάση τα συγκεκριμένα ευρήματα, οι εκτιμήσεις του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕΕ ανεβάζουν τις απώλειες θέσεων μισθωτής εργασίας στο πρώτο εξάμηνο του 2013 στις 69.000.

Ταυτότητα έρευνας: Η παρούσα εξαμηνιαία έρευνα οικονομικού κλίματος πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τη MARC AE, σε πανελλαδικό δείγμα 1201 πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων (0-49 άτομα προσωπικό), κατά το διάστημα 21 έως 28 Ιανουαρίου 2013. Στην έρευνα πραγματοποιείται η καταγραφή των τάσεων του οικονομικού κλίματος και η παρακολούθηση των βασικών δεικτών λειτουργίας των μικρών επιχειρήσεων κατά το β’ εξάμηνο του 2012, ενώ παράλληλα επιχειρείται οικονομική πρόβλεψη για το α’ εξάμηνο του 2013.

Το παραδοτέο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου « Ενίσχυση της θεσμικής και επιχειρησιακής ικανότητας της ΓΣΕΒΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 296403. Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013».

Βασικό συμπέρασμα

Αρνητική παραμένει η αποτίμηση του δεύτερου εξάμηνου του 2012, με το 82% των επιχειρήσεων να δηλώνει ότι η κατάσταση της επιχείρησής του έχει επιδεινωθεί.

Κύρια ευρήματα

Το 45% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η χώρα απέφυγε τον κίνδυνο χρεωκοπίας

Το 24% πιστεύει ότι η ανάκαμψη θα έρθει μετά το 2020

Το 36% θεωρεί βέβαιη τη μείωση μισθών ή ωρών εργασίας το επόμενο εξάμηνο

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA