Δημοσιεύσεις / Εκπαιδευτικά υλικά

Επιχειρηματικότητα στη μικρή επιχείρηση

Το εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο «Επιχειρηματικότητα στη μικρή επιχείρηση» περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:

  • Σύγχρονο περιβάλλον και επιχειρηματικότητα μικρών επιχειρήσεων.
  • Αποτελεσματική επιχειρηματικότητα.
  • Καινοτόμες ιδέες για επιχειρηματικότητα «Άμεσης δράσης».
  • Δικτύωση και πληροφόρηση του μικρομεσαίου επιχειρηματία.
  • Αναγκαίες προσαρμογές της μικρομεσαίας επιχείρησης στο σύγχρονο περιβάλλον.

 

Σκοπός του υλικού είναι να εξεταστούν σημαντικά και ουσιαστικά ζητήματα για την τωρινή κατάσταση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις ανάγκες και τα προβλήματα που εμφανίζονται στη λειτουργία μιας τυπικής μικρής επιχείρησης.

Αρχικά, παρουσιάζονται οι εξελίξεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, λαμβάνοντας μία εικόνα για τις πρόσφατες εξελίξεις που αφορούν τη μικρή επιχείρηση και εξετάζονται οι παράγοντες, που συμβάλλουν στη δημιουργία δυναμικών επιχειρήσεων και δυναμικών επιχειρηματιών, οι οποίοι αποτελούν τη βάση της δυναμικής επιχειρηματικότητας.

Στη συνέχεια, περιγράφεται ο τρόπος αντίληψης, εύρεσης και εντοπισμού επιχειρηματικών ιδεών σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον και παρουσιάζονται οι τρόποι δικτύωσης και πληροφόρησης στα πλαίσια των αναγκών της επιχειρηματικής δραστηριότητας μιας μικρής επιχείρησης.

Τέλος, εξετάζονται οι αναγκαίες προσαρμογές που πρέπει να γίνουν στη συνηθισμένη δομή και λειτουργία της τυπικής ελληνικής μικρής επιχείρησης, δίνοντας έμφαση σε εσωτερικά θέματα, που απαιτούν την προσοχή και τον κατάλληλο χειρισμό του επιχειρηματία.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA