Δημοσιεύσεις / Ενημερωτικά σημειώματα

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Επαγγελματικών Δεξιοτήτων 2017: χαρτογραφώντας το μέλλον της ΕΕΚ

Η ανάπτυξη και ενίσχυση της ελκυστικότητας της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ), έχει καταστεί τα τελευταία χρόνια βασική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό ένας νέος θεσμός έχει κάνει την εμφάνισή του. Αυτός της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Επαγγελματικών Δεξιοτήτων, ο οποίος διοργανώθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στις Βρυξέλλες. Η συγκεκριμένη δράση αποτελεί τη μεγαλύτερη κινητοποίηση στην Ευρώπη, αναφορικά με το σύνολο των θεμάτων που σχετίζονται με την ΕΕΚ, όπως οι δεξιότητες, η μαθητεία, και η κινητικότητα εκπαιδευομένων. Στο πλαίσιο της, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους διοργανώνονται εκατοντάδες ενημερωτικές δράσεις σε επίπεδο κρατών μελών, ενώ η δράση κορυφώνεται με την υλοποίηση της εβδομάδας επαγγελματικών δεξιοτήτων, όπου συγκεντρώνεται ένας μεγάλος αριθμός αντιπροσώπων που εμπλέκονται στο σύστημα ΕΕΚ απ’ όλη την Ευρώπη (π.χ. τεχνοκράτες, επιχειρηματίες, εμπειρογνώμονες, πάροχοι κατάρτισης, πολιτικοί) για να ενημερωθούν και να ενημερώσουν αναφορικά με τις εξελίξεις στο συγκεκριμένο πεδίο.

Στο παρόν Ενημερωτικό Σημείωμα επιχειρείται μια αποκωδικοποίηση των κυριότερων σημείων και συμπερασμάτων που παρουσιάστηκαν κατά την ευρωπαϊκή εβδομάδα δεξιοτήτων και πιο συγκεκριμένα κατά την περίοδο 22-24 Νοεμβρίου του 2017, με έμφαση σε ζητήματα όπως οι δεξιότητες, η μαθητεία, η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων κ.ά..

Βιβλιογραφική αναφορά: Κάρουλας Γ. (2018), «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Επαγγελματικών Δεξιοτήτων 2017: χαρτογραφώντας το μέλλον της ΕΕΚ», Κείμενα Γνώμης ΙΜΕ, Αθήνα: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Ιανουάριος, σσ. 8

Το παραδοτέο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Θεσμική, ερευνητική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5001290. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020».

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA