Δημοσιεύσεις / Κείμενα γνώμης - πολιτικής

Θέσεις & προτάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης – κατάρτισης και διά βίου μάθησης

επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση, δια βίου μάθηση, δεξιότητες, συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση, μαθητεία, κοινωνικοί εταίροι, επαγγελματικά περιγράμματα

Την Τρίτη 27 Αυγούστου 2019, πραγματοποιήθηκε συνάντηση αντιπροσωπείας της ΓΣΕΒΕΕ, με επικεφαλής τον Πρόεδρο κ. Γιώργο Καββαθά, με την Υφυπουργό Παιδείας κα Σοφία Ζαχαράκη και τον Γενικό Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (ΕΕΚ) και Διά Βίου Μάθησης, κ. Γεώργιο Βούτσινο.

Από τη μεριά της ΓΣΕΒΕΕ τέθηκαν θέματα σχετικά με την αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης (ενίσχυση των σχολών μαθητείας και του έτους μαθητείας ΕΠΑΛ, μέτρα διευκόλυνσης των μικρών επιχειρήσεων για συμμετοχή στις δράσεις μαθητείας), τη βελτίωση της ποιότητας της επαγγελματικής κατάρτισης (εφαρμογή συστημάτων ποιότητας στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της κατάρτισης, νέο πλαίσιο αδειοδότησης των κέντρων διά βίου μάθησης κοκ), την ανάγκη επανασχεδιασμού δράσεων γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, τη σημασία των επαγγελματικών περιγραμμάτων, την ανάγκη συνεχούς εκπαίδευσης των εκπαιδευτών και τη ρύθμιση των ποικίλων θεμάτων πιστοποίησης των επαγγελματικών προσόντων.

Από τη μεριά της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας τέθηκαν τα θέματα του κοινού σχεδιασμού μεταξύ ΕΕΚ και διά βίου μάθησης, και αναλήφθηκε η δέσμευση για συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στο σχεδιασμό των σχετικών πρωτοβουλιών του Υπουργείου Παιδείας. Η Υφυπουργός σημείωσε, μεταξύ άλλων, το ενδιαφέρον του Υπ. Παιδείας για συνεργασία με το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών περιεχομένων σχετικών με την επιχειρηματικότητα.

Τόσο ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, όσο και η Υφυπουργός Παιδείας επισήμαναν την σημασία της εκπαίδευσης και ειδικότερα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, για την προσπάθεια αναζωογόνησης της ελληνικής οικονομίας και για τον εξορθολογισμό της αγοράς εργασίας. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα και υπήρξαν αμοιβαίες δεσμεύσεις περαιτέρω επαφών και συστηματικής συνεργασίας.

Βιβλιογραφική αναφορά: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (2019), «Θέσεις & προτάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης - κατάρτισης και διά βίου μάθησης», Κείμενα Γνώμης ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Αθήνα: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, σσ. 12

Το παραδοτέο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Θεσμική, ερευνητική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5001290. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020».

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA