Δημοσιεύσεις / Εκπαιδευτικά υλικά

Περιβαλλοντική προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας στη μικρή επιχείρηση

Το εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο «Περιβαλλοντική προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας στη μικρή επιχείρηση» περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:Εκπαιδευτικό υλικό, Περιβαλλοντική προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας, Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, Πράσινες πολιτικές, Πράσινες πρακτικές

  • Πράσινες πολιτικές στη μικρή επιχείρηση.
  • Πράσινες πρακτικές στη μικρή επιχείρηση.

Σκοπός του υλικού είναι να παρουσιάσει ορισμένες από τις πολιτικές και πρακτικές που υποστηρίζουν τη σύγχρονη μορφή επιχειρηματικότητας και να ωθήσει τους επαγγελματίες να υιοθετήσουν κάποιες από αυτές στη λειτουργία των μικρών επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

Στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό γίνεται αναφορά σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, οικολογικής σήμανσης, περιβαλλοντικής νομοθεσίας, διαχείρισης απορριμμάτων, εξοικονόμησης ενέργειας, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εταιρικής κοινωνικής ευθύνης κ.λπ..

Για όλα αυτά τα εκ πρώτης όψεως ασύνδετα μεταξύ τους αντικείμενα, κοινή συνισταμένη είναι η λεγόμενη πράσινη επιχειρηματικότητα, δηλαδή η επιχειρηματικότητα που στο επίκεντρο της στρατηγικής της έχει την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαφύλαξη των φυσικών πόρων.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA