Δημοσιεύσεις / Ενημερωτικά σημειώματα

Συμφιλίωση επαγγελματικής – οικογενειακής/προσωπικής ζωής. Διεθνείς και ευρωπαϊκές τάσεις. Η περίπτωση των γυναικών επιχειρηματιών και αυτοαπασχολουμένων

φύλο, ισορροπία, gender, γυναίκες, women, προσωπική ζωή, personal life, professional life, work life balance, επαγγελματική ζωή, Συμφιλίωση επαγγελματικής και προσωπικής ζωήςΤο ζήτημα εξισορρόπησης επαγγελματικής - οικογενειακής/προσωπικής ζωής φαίνεται να επηρεάζει πολλούς και σημαντικούς τομείς. Στον τομέα της οικονομίας, ευθύνεται για τη δημιουργία των συνθηκών εκείνων που οδηγούν στο έμφυλο μισθολογικό και συνταξιοδοτικό χάσμα. Στον κοινωνικό τομέα επηρεάζει την κατανομή καθηκόντων στη δημόσια και ιδιωτική σφαίρα, οδηγώντας σε αναπαραγωγή έμφυλων στερεοτύπων, ενώ εμφανείς είναι οι επιδράσεις του και στο δημογραφικό τομέα. Ακριβώς λόγω των πολύπλευρων συνεπειών του, το ζήτημα βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της διεθνούς  και ευρωπαϊκής πολιτικής.

Ωστόσο, οι σχετικές πολιτικές ήταν και παραμένουν σχεδόν εξολοκλήρου επικεντρωμένες στα άτομα ως υπαλλήλους με εξαρτημένη σχέση εργασίας, με τους αυτοαπασχολούμενους να έχουν λιγότερη κοινωνική προστασία από τους εργαζομένους και την Ελλάδα πιο συγκεκριμένα να συγκαταλέγεται ανάμεσα στις χώρες, όπου είναι δυσκολότερο τα άτομα να συνδυάσουν την εργασία και τη φροντίδα, κατατασσόμενη στις τελευταίες θέσεις.

Στο παρόν Ενημερωτικό Σημείωμα παρουσιάζονται οι επικρατούσες τάσεις σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο και οι ισχύουσες πολιτικές εξισορρόπησης επαγγελματικής-οικογενειακής/προσωπικής ζωής για αυτοαπασχολούμενους και επιχειρηματίες, με επικέντρωση στην περίπτωση της Ελλάδας.

Βιβλιογραφική αναφορά: Προφύρη Ι. (2018), «Συμφιλίωση επαγγελματικής – οικογενειακής/προσωπικής ζωής. Διεθνείς και ευρωπαϊκές τάσεις. Η περίπτωση των γυναικών επιχειρηματιών και αυτοαπασχολουμένων», Ενημερωτικά Σημειώματα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Αθήνα: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Φεβρουάριος, σσ.12

Το παραδοτέο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Θεσμική, ερευνητική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5001290. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020».

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA