Δημοσιεύσεις / Εκπαιδευτικά υλικά

Συνδικαλισμός εργοδοτών μικρών επιχειρήσεων (ΓΣΕΒΕΕ, Ομοσπονδίες, Σωματεία)

Το εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο «Συνδικαλισμός εργοδοτών μικρών επιχειρήσεων (ΓΣΕΒΕΕ, Ομοσπονδίες, Σωματεία)» περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:

  • Ιστορία, δομές και μορφές συνδικαλιστικής εκπροσώπησης των μικρών επιχειρήσεων στην Ελλάδα.
  • Ιστορία της ΓΣΕΒΕΕ και των φορέων της.
  • Ο ρόλος και το έργο του συνδικαλιστή εκπρόσωπου εργοδοτικής οργάνωσης μικρών επιχειρήσεων: Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται.
  • Οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία πρωτοβάθμιου Σωματείου / Ομοσπονδίας
  • Θέματα διαπραγματεύσεων εργοδοτών – εργαζομένων στην Ελλάδα.

Σκοπός εκπαιδευτικού υλικού είναι, να εντάξει τον εκπαιδευόμενο στις έννοιες, το περιεχόμενο και τις παραμέτρους άσκησης του συνδικαλισμού των εργοδοτών των μικρών επιχειρήσεων.
Κεντρική επιδίωξη είναι να δώσει πληροφορίες και να διευκολύνει τη βαθύτερη κατανόηση ορισμένων σχετικά νέων και συχνά πολύπλοκων θεμάτων που σχετίζονται με το συνδικαλισμό, τον τρόπο και τα μέσα άσκησής του και τους τελικούς στόχους του με απώτερο σκοπό να αναβαθμιστεί το συνδικαλιστικό στέλεχος της ΓΣΕΒΕΕ με το να γίνει περισσότερο ενήμερο και έτοιμο να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της σύγχρονης πραγματικότητας.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA