Δημοσιεύσεις / Έρευνες - Μελέτες

Τέσσερις και έξι επιχειρηματικές διαδρομές στην Αθήνα

Οι επιχειρηματικές διαδρομές αποτελούν ένα καινοτόμο εργαλείο, αρκετά διαδεδομένο κατά τα τελευταία χρόνια, το οποίο έχει ως αφετηρία την ιδέα της επιχειρηματικής συσπείρωσης (cluster) και στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και ταυτοχρόνως στην προβολή συγκεκριμένων περιοχών ενδιαφέροντος των πόλεων. Οι διαδρομές έχουν αξιοποιηθεί κατά κύριο λόγο από τον κλάδο του τουρισμού και έχουν μετατραπεί σε υπηρεσία, στο πλαίσιο ανάδειξης των πόλεων και άλλων περιοχών ενδιαφέροντος (περιηγήσεις σε πόλεις, θεματικές περιηγήσεις, εναλλακτικές περιηγήσεις κ.λπ.).

Πέραν του τουρισμού, η λογική των επιχειρηματικών διαδρομών εφαρμόζεται και στον τομέα του πολιτισμού με τη διοργάνωση πολιτιστικών διαδρομών, περιπάτων κληρονομιάς, ιστορικών και εκπαιδευτικών περιηγήσεων και γενικότερα πολιτιστικών δραστηριοτήτων που απευθύνονται στους κατοίκους, αλλά και τους επισκέπτες των πόλεων και περιοχών ενδιαφέροντος.

Υπό το πρίσμα της ανάδειξης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, η χάραξη και ενεργοποίηση επιχειρηματικών διαδρομών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προώθηση επιχειρηματικών συνεργασιών και δικτυώσεων, με γνώμονα την προβολή των κοινών επιδιώξεων των επιχειρήσεων, σε συνδυασμό με την εξέλιξη των περιοχών όπου αυτές δραστηριοποιούνται. Στο πλαίσιο αυτό, η χάραξη των επιχειρηματικών διαδρομών δεν αφορά μόνο στην αποτύπωση και την χαρτογράφησή τους, αλλά συνδιαμορφώνεται επιπλέον και από τα στοιχεία της ιστορίας και της εξέλιξης της πόλης και των κατοίκων και επισκεπτών της.

Παράλληλα, αποτυπώνει κρίσιμες συγκεντρώσεις επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με γνώμονα τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των δυνητικών ομάδων – στόχων, αλλά και τις διαφαινόμενες τάσεις εξέλιξης του κοινωνικο-οικονομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματικών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος στο πλαίσιο του προγράμματος «Εντός Αθηνών» προχώρησε στο σχεδιασμό και την ενεργοποίηση μιας σειράς επιχειρηματικών διαδρομών για την ανάδειξη της επιχειρηματικότητας στην πόλη της Αθήνας.

Στο λεύκωμα αυτό, αποτυπώνονται οι τέσσερις (4) επιχειρηματικές διαδρομές που αναπτύχθηκαν από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, δίνοντας έμφαση στην ιστορία και την ανάδειξη της επιχειρηματικότητας στις γειτονιές της Αθήνας, όπως και οι έξι (6) επιχειρηματικές βόλτες που σχεδιάστηκαν από το ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ.

Στην ενότητα “Σημειώσεις περιήγησης” των επιχειρηματικών διαδρομών συμπεριλήφθηκαν εικόνες και εντυπώσεις, όπως προέκυψαν μέσα από τις δράσεις ενεργοποίησης που υλοποιήθηκαν το Νοέμβριο του 2015. Στις δράσεις ενεργοποίησης οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ανατρέξουν στην ιστορία της πόλης, να εντοπίσουν στοιχεία της εξέλιξης του επιχειρείν σε αυτήν και να γίνουν αρωγοί της ανάδειξης της επιχειρηματικότητας στο κέντρο της Αθήνας.

Περιηγηθείτε λοιπόν μαζί μας μέσα από τις σελίδες του λευκώματος σε ιστορικές γειτονιές της Αθήνας για να ανακαλύψετε την επιχειρηματική δυναμική τους. Παρακάτω μπορείτε επίσης να βρείτε τους χάρτες των επιχειρηματικών διαδρομών του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Δρόμοι Τεχνολογίας και Καινοτομίας,  Κέντρο Επαγγελματικών Εξοπλισμών, ο Κύκλος του Βιβλίου, Κυψέλη Τέχνης και Πολιτισμού.

Το παραδοτέο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Συμβουλευτική υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον Δήμο Αθήνας σε θέματα επιχειρηματικότητας και συνεργασιών με σκοπό την ενίσχυση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας» με κωδικό ΟΠΣ 464644. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2007 -2013».

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA