Δημοσιεύσεις / Εκπαιδευτικά υλικά

Υπολογιστικά φύλλα και βάσεις δεδομένων στη μικρή επιχείρηση

Το εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο «Υπολογιστικά φύλλα και βάσεις δεδομένων στη μικρή επιχείρηση» περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:Εκπαιδευτικό υλικό,Εφαρμογές λογισμικού,Excel,Πληροφοριακό Σύστημα, CRM,Υπολογιστικά φύλλα και βάσεις δεδομένων στη μικρή επιχείρηση

 • Εφαρμογές λογισμικού στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ).
 • Εισαγωγή στα λογιστικά φύλλα.
 • Οικονομική ανάλυση με το Excel.
 • Γραφική απεικόνιση των δεδομένων της επιχείρησης.
 • Βασικές έννοιες βάσεων δεδομένων.
 • Διαχείριση πελατών – προμηθευτών.
 • Διαχείριση αποθήκης.
 • Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα.
 • Προϊόντα ανοιχτού λογισμικού για ΜΜΕ.

Σκοπός του υλικού είναι να βοηθήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν κατάλληλες εφαρμογές λογισμικού, ώστε να συστηματοποιήσουν τις καθημερινές επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, με την παρουσίαση δύο από τις πιο δημοφιλείς και πιο χρήσιμες εφαρμογές: α) εφαρμογή λογιστικού φύλλου και β) εφαρμογή βάσεων δεδομένων.

Η εφαρμογή λογιστικού φύλλου βοηθά τις ΜΜΕ να διαχειριστούν τα αριθμητικά δεδομένα τους, να κάνουν πράξεις, υπολογισμούς, αριθμητικές και στατιστικές αναλύσεις, ακόμα και να προβάλλουν τα δεδομένα τους σε διαγράμματα. Η εφαρμογή βάσεων δεδομένων μπορεί να βοηθήσει στην αρχειοθέτηση δεδομένων που αφορούν τα προϊόντα, τους προμηθευτές, τους πελάτες και όποια άλλα αντικείμενα διαχειρίζεται μια επιχείρηση.

Η παρουσίαση γίνεται μέσω των πιο διαδεδομένων εφαρμογών. Πιο συγκεκριμένα χρησιμοποιείται το Excel ως εφαρμογή λογιστικού φύλλου και η Access ως εφαρμογή βάσεων δεδομένων. Επιπλέον, εξετάζονται τα προϊόντα ανοιχτού λογισμικού που ταιριάζουν στις ανάγκες των ΜΜΕ με μηδενικό κόστος.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

 • Το email επικοινωνίας σας
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA