Δημοσιεύσεις / Ενημερωτικά σημειώματα

Κυριότερα Ευρήματα της Έκθεσης του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ σχετικά με το Χάσμα των Φύλων για το 2018

Παρόλο που η ευαισθητοποίηση αλλά και οι δεσμεύσεις, τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο, σχετικά με την ισότητα των φύλων δεν υπήρξαν ποτέ τόσο έντονες όσο στις μέρες μας, με την πληθώρα μέτρων που έχουν ληφθεί σε θεσμικό/νομοθετικό επίπεδο, σύμφωνα με στοιχεία της Παγκόσμιας Έκθεσης για το Χάσμα των Φύλων (Global Gender Gap Index), θα χρειαστούν 108 χρόνια για την πλήρη εξάλειψη της ανισότητας λόγω φύλου, γεγονός που μαρτυρά την ανθεκτικότητα των στερεοτύπων και την απόσταση που χωρίζει τη θεωρία από την πράξη.

Παγκόσμιος Δείκτης Έμφυλου Χάσματος, Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, Έμφυλο χάσμα, Ανισότητα των φύλων, Χάσμα των φύλων

Η μεγαλύτερη και ανθεκτικότερη ανισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών παρουσιάζεται στο χώρο της πολιτικής εξουσίας και της οικονομίας και εργασίας, αν και το χάσμα στον τελευταίο αυτόν τομέα είναι το μοναδικό που εμφανίζει μείωση.

Τα πλέον γεφυρωμένα έμφυλα χάσματα εμφανίζονται στους τομείς της εκπαίδευσης και της υγείας.

Ένα επιπλέον πολύ ενδιαφέρον στοιχείο της φετινής Έκθεσης αποτελεί η διερεύνηση του έμφυλου χάσματος δεξιοτήτων και στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Τα ηνία ως προς την επίτευξη της ισότητας των φύλων συνεχίζουν να κρατούν οι σκανδιναβικές χώρες, με πρώτη την Ισλανδία.

Η Ελλάδα κατατάσσεται στην 78η θέση, παρουσιάζοντας σε γενικές γραμμές μια στασιμότητα. Τα στοιχεία που αξίζει να αναφερθούν σχετικά με την κατάταξη της χώρας είναι ότι παρουσιάζει χειροτέρευση στον τομέας της υγείας και επιβίωσης, ενώ ως ο πλέον βελτιωμένος παρουσιάζεται αυτός της οικονομικής συμμετοχής και των ευκαιριών.

Βιβλιογραφική αναφορά: Προφύρη Ι. (2019), «Κυριότερα Ευρήματα της Έκθεσης του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ σχετικά με το Χάσμα των Φύλων για το 2018», Ενημερωτικά Σημειώματα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Αθήνα: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Ιανουάριος, σσ. 8

Το παραδοτέο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Θεσμική, ερευνητική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5001290. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020».

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA