Δημοσιεύσεις / Εκπαιδευτικά υλικά

Χρηματοδότηση της μικρής επιχείρησης

Το εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο «Χρηματοδότηση της μικρής επιχείρησης» περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:Χρηματοδότηση της μικρής επιχείρησης, επιχειρηματικότητα, εκπαιδευτικό υλικό, διά βίου εκπαίδευση, ΜΜΕ, κατάρτιση

  • Χρηματοοικονομική ανάλυση.
  • Δυνατότητες και τρόποι χρηματοδότησης μικρής επιχείρησης.

 Σκοπός του υλικού είναι η ανάπτυξη της επιχειρηματικής κουλτούρας των αυτοαπασχολουμένων και εργοδοτών των μικρών επιχειρήσεων, με παράλληλη βελτίωση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους, ειδικότερα σε θέματα σχετικά με τις δυνατότητες χρηματοδότησης της μικρής επιχείρησης.

Αρχικά, επιχειρείται η ανάλυση και παρουσίαση των θεωρητικών κατασκευών, των πρακτικών εργαλείων και των δυνατοτήτων που μας προσφέρει η χρηματο-οικονομική ανάλυση. Στη συνέχεια εξετάζονται οι δυνατότητες χρηματοδότησης της μικρής επιχείρησης, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους, καθώς επίσης η ελκυστικότητα και αποδοτικότητα που έχουν αυτές για τη σύγχρονη μικρή επιχείρηση.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA