Το εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο «Ψηφιακή επιχείρηση» περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:Εκπαιδευτικά υλικά, Ψηφιακή επιχείρηση, Mobile commerce, E-commerce, E- business, Ηλεκτρονικό εμπόριο, ηλεκτρονικό κατάστημα, Διά βίου μάθηση

  • Διαδίκτυο και ηλεκτρονικές υπηρεσίες στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
  • Ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-business).
  • Μορφές ηλεκτρονικού εμπορίου.
  • Προώθηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω διαδικτύου.
  • Κινητό εμπόριο (m-commerce).
  • Αναζήτηση χρηματοδότησης και προγραμμάτων ενίσχυσης.
  • Θεσμικό και νομικό πλαίσιο για το ηλεκτρονικό εμπόριο.
  • Πώς να δημιουργήσω το δικό μου ηλεκτρονικό κατάστημα.

Σκοπός του υλικού είναι η περιγραφή του σύγχρονου οικονομικού περιβάλλοντος και η ανάλυση των παραγόντων που καθιστούν απαραίτητη τη χρησιμοποίηση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών.

Στο εκπαιδευτικό αυτό υλικό, παρουσιάζονται σε θεωρητικό και σε πρακτικό επίπεδο οι διαθέσιμες τεχνολογίες για το ηλεκτρονικό επιχειρείν και οι διάφορες μορφές του. Ειδικότερα, εξετάζονται θέματα που σχετίζονται με τα πρότυπα για τη μοντελοποίηση επιχειρησιακών δραστηριοτήτων, τη συμπεριφορά των καταναλωτών, το σχεδιασμό ηλεκτρονικών καταστημάτων, τη λήψη και εκτέλεση παραγγελιών, τις ηλεκτρονικές συναλλαγές και την ασφάλειά τους, τη διαδικτυακή προώθηση και διαφήμιση, την αναζήτηση πληροφοριών, όπως επίσης και τη διαχείριση γνώσης.

Απώτερος στόχος είναι η ενσωμάτωση των εν λόγω τεχνολογιών στην καθημερινή πρακτική των μικρομεσαίων επιχειρήσεων όχι μόνο για την εξασφάλιση της επιβίωσής τους αλλά και για την απόκτηση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων και τη διασφάλιση της ανάπτυξής τους στη νέα ψηφιακή οικονομία.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA