Δημοσιεύσεις / Ενημερωτικά σημειώματα

Παρουσίαση και σχολιασμός της έκθεσης 2017 του ΕΙΕΑΔ σχετικά με τα αποτελέσματα του μηχανισμού διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας

Την Τρίτη 15/5/2018, στο Υπουργείο Εργασίας σε ειδική σύσκεψη της Επιτροπής Συντονισμού του Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας, παρουσιάστηκε η τελευταία Έκθεση Αποτελεσμάτων του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ) που αναφέρεται στα στοιχεία της αγοράς εργασίας για το 2017.

Η έκθεση περιλαμβάνει δεδομένα και ευρήματα στις ακόλουθες ενότητες:

1. Παρουσίαση δεδομένων της αγοράς εργασίας

Αγορά εργασίας, Μηχανισμός διάγνωσης αναγκών, ΕΙΕΑΔ, Ετήσια έκθεση, επαγγέλματα, δεξιότητες, απασχόληση, skills, occupations

 • Απασχόληση (απασχολούμενοι ανά επαγγελματική κατηγορία, ανά κλάδο και ανά εκπαιδευτικό επίπεδο)
 • Νέες θέσεις εργασίας ανά κλάδο, Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα, Επάγγελμα και Δήμο
 • Ανεργία
 • Επιχειρηματική δραστηριότητα

2. Αναλύσεις μεγεθών της αγοράς εργασίας

 • Δυναμισμός επαγγελμάτων και κλάδων
 • Χαρακτηριστικά επαγγελματικών κατηγοριών
 • Ιεράρχηση θέσεων εργασίας στις Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενότητες και Δήμους
 • Δεξιότητες (επίπεδα δεξιοτήτων, κενές θέσεις εργασίας)
 • Έρευνα πεδίου σε επιχειρήσεις

3. Αναλύσεις απασχόλησης ανά επάγγελμα και κλάδο, ιεράρχηση νέων θέσεων εργασίας ανά επάγγελμα, μεταβολές μισθωτής εργασίας ανά επάγγελμα, θέσεις εργασίας στους Δήμους, εγγεγραμμένη ανεργία και ενεργή επιχειρηματική δραστηριότητα για κάθε μία από τις 13 Περιφέρειες της χώρας.

Το παρόν Ενημερωτικό Σημείωμα παρουσιάζει τα βασικά ευρήματα της έκθεσης αποτελεσμάτων 2017 του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας εκ μέρους του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ) και σχολιάζει κάποια δεδομένα και στοιχεία που εμφανίζονται με αφετηρία επισημάνσεις και προτάσεις που έχουν και άλλες φορές διατυπωθεί από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.

Βιβλιογραφική αναφορά: Λιντζέρης Π. (2018), «Παρουσίαση και σχολιασμός της έκθεσης 2017 του ΕΙΕΑΔ σχετικά με τα αποτελέσματα του μηχανισμού διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας». Ενημερωτικά Σημειώματα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Αθήνα: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Ιούνιος, σσ.12

Το παραδοτέο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Θεσμική, ερευνητική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5001290. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020».

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

 • Το email επικοινωνίας σας
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA