Δημοσιεύσεις / Έρευνες - Μελέτες

Αξιολόγηση πολιτικών δεξιοτήτων - Μέθοδοι και τεχνικές

 

Οι δεξιότητες, καθώς και εν γένει ζητήματα που αφορούν στις δεξιότητες και τις σχετικές με αυτές πολιτικές, όπως είναι π.χ. η αναντιστοιχία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας και/ή η υπερειδίκευση των εργαζομένων, έχουν βρεθεί, με ενισχυόμενη ένταση τα τελευταία χρόνια, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος κυβερνήσεων, οργανισμών, αλλά και πληθώρας φορέων που δραστηριοποιούνται στο εν λόγω πεδίο. Πρόκειται για ενδιαφέρον, το οποίο συνάδει εν πολλοίς με την παραδοχή πως η καλλιέργεια δεξιοτήτων συνοδεύεται από πολλά οφέλη για τους ίδιους τους εργαζομένους, τις επιχειρήσεις, αλλά και την κοινωνία και την οικονομία στο σύνολό τους. Κατά τον ίδιο τρόπο, παρατηρείται και στροφή προς μια κουλτούρα αξιολόγησης, την οποία υπηρετούν, μεταξύ άλλων, διάφορα εργαλεία για την αξιολόγηση δημόσιων πολιτικών και την αποτίμηση των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή τους. Στο πλαίσιο που ορίζεται από τα ανωτέρω, και αξιοποιώντας τα βιβλιογραφικά ευρήματα, κύριος στόχος της παρούσας εργασίας είναι η αποτύπωση μιας μεθοδολογίας για την αξιολόγηση πολιτικών δεξιοτήτων και την αποτίμηση των αποτελεσμάτων τους (συμπεριλαμβανομένων των εργαλείων και του οδηγού εφαρμογής της). Για τον σκοπό αυτόν, ακολούθως της οριοθέτησης του αντικειμένου και τη σύντομη επισκόπηση της σχετικής με το θέμα βιβλιογραφίας, παρουσιάζονται τα δομικά συστατικά της μεθοδολογίας αυτής, από τις βασικές της στοχεύσεις έως και τους τρόπους διάχυσης των αποτελεσμάτων του εγχειρήματος.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA