Δημοσιεύσεις / Εκπαιδευτικά υλικά

Χρήση του διαδικτύου στη μικρή επιχείρηση

Το εκπαιδευτικό υλικό με αντικείμενο τη Χρήση του διαδικτύου στη μικρή επιχείρηση περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:Εκπαιδευτικό υλικό,Χρήση διαδικτύου στη μικρή επιχείρηση,TAXISnet,Ε-banking, Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας,Τεχνολογική αναβάθμιση

  • Επιχειρηματικός χάρτης της Ελλάδας και Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ).
  • Ηλεκτρονική διακυβέρνηση.
  • Σύστημα TAXISnet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
  • Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών στο ΙΚΑ.
  • Προγράμματα αναζήτησης εργαζομένων (ΟΑΕΔ).
  • Άλλες υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
  • Σύστημα ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών (e-banking).
  • Μελλοντικές υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Σκοπός του υλικού είναι να περιγράψει τα σενάρια τεχνολογικής ανασυγκρότησης και ανασχεδιασμού των οργανισμών του δημοσίου τομέα, με στόχο να τα κατανοήσει και να μπορεί να τα αξιοποιήσει η μικρή επιχείρηση στην καθημερινή της λειτουργία.

Αυτό το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει μια σύντομη ανάλυση του επιχειρηματικού χάρτη της Ελλάδας, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις ηλεκτρονικές συναλλαγές (e-banking), στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση και τα μοντέλα με βάση τα οποία αυτή αναπτύσσεται και συμβάλλει στην κοινωνία.

Επιπλέον, αποσκοπεί στο να παρουσιάσει τις κυβερνητικές δικτυακές πύλες που αποτελούν τον τελικό αντικειμενικό σκοπό της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, να προτείνει τις κατάλληλες μεθόδους για τη σταδιακή εφαρμογή του ανασχεδιασμού της δημόσιας διοίκησης, καθώς και να εξετάσει τη διαλειτουργικότητα των ανεξάρτητων συστημάτων πληροφοριών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Τέλος, παρουσιάζει τα κύρια σημεία εστίασης και σκοπών, τους περιορισμούς και φραγμούς που υπάρχουν, τις διεργασίες και τα αναμενόμενα αποτελέσματα της ολοκλήρωσης και της δια-λειτουργίας στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA