Δημοσιεύσεις / Ερευνητικά κείμενα

Διερεύνηση και αξιολόγηση του ενεργειακού αντίκτυπου στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου της εστίασης

Επειδή μετά το 2021, η τιμή των καυσίμων έχει σημειώσει μεγάλη αύξηση αποκτά προτεραιότητα ο προσδιορισμός του φαινομένου στην Ελλάδα και ειδικότερα στο χώρο του επιχειρείν, καταγράφοντας τις πραγματικές του διαστάσεις. Η παρούσα έρευνα εστιάζει στην ενεργειακή δαπάνη.

Τα κύρια ερευνητικά ερωτήματα της εργασίας είναι τα ακόλουθα:

  • Ποια είναι η κατανάλωση ενέργειας όπως αποτιμάται στις κυρίαρχες μονάδες μέτρησης;
  • Πόσο έχει μεταβληθεί η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας και των καυσίμων που πληρώνει ο τομέας της εστίασης;
  • Ποια είναι η χρήση καυσίμων καύσης, ειδικότερα για τα αέρια, υγρά και στερεά καύσιμα και για το πώς αυτά μεταφέρονται και χρησιμοποιούνται στην επιχείρηση, για θέρμανση ή για την παραγωγική διαδικασία της επιχείρησης;
  • Τι ποσοστό επί του τζίρου αντιπροσωπεύουν οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού ρεύματος και των καυσίμων ανά κατηγορία παραγωγικής δραστηριότητας;
  • Πώς διαφοροποιείται το κόστος κατά ειδικότερο κλάδο, μέγεθος επιχείρησης, τόπο εγκατάστασής της, κτλ.;
  • Ποιες είναι οι απόψεις των επαγγελματιών του χώρου;
  • Υπάρχουν ρεαλιστικά και εφαρμόσιμα μέτρα αντιμετώπισης της, τόσο για την τιμή της ενέργειας όσο και για αυτή των καυσίμων;

Ζητούμενο είναι να γίνει γνωστό σε ποιο βαθμό έχουν θιγεί οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της εστίασης από την αύξηση της τιμής της ενέργειας και των καυσίμων. Για την πραγματοποίηση της, δημιουργήθηκε ειδικό ερωτηματολόγιο, το οποίο έχει αποσταλεί σε έναν σημαντικό αριθμό επαγγελματιών του κλάδου. Στη συνέχεια, έγινε στατιστική επεξεργασία του ώστε να εξαχθούν τα συμπεράσματα.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA