Δημοσιεύσεις / Ερευνητικά κείμενα

Diversity Management στον χώρο των ΜμΕ

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, ο επιχειρηματικός κόσμος καλείται να διαχειριστεί μια αγορά εργασίας η σύνθεση της οποίας μεταβάλλεται ραγδαία ως προς το προφίλ του εργατικού δυναμικού, με τη μεγάλη συμμετοχή γυναικών, ΑμεΑ, μεταναστών, ηλικιωμένων, ατόμων που ανήκουν σε διάφορες πολιτισμικές ή μειονοτικές ομάδες.

Ταυτόχρονα, οι ίδιες αυτές ομάδες, ως αγοραστικό πλέον κοινό, παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις ως προς τις ανάγκες τους, με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις, προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες αυτές, να καλούνται από άποψη διαδικασιών, προϊόντων και υπηρεσιών να εξειδικευτούν αναλόγως καινοτομώντας και ακολουθώντας τις κατάλληλες στρατηγικές.

Συνεπώς, η συνθετότητα και ένταση των κοινωνικοοικονομικών και δημογραφικών εξελίξεων φαίνεται να καθίστα πιο επιτακτική από κάθε άλλη φορά την ανάγκη ο χώρος εργασίας να αντικατοπτρίζει τη σύνθεση του κόσμου στον οποίο οποίον ζούμε, με τη βιωσιμότητα μιας επιχείρησης να εξαρτάται σε εξαιρετικά σημαντικό βαθμό από το ανθρώπινο δυναμικό της σε όλα τα επίπεδα· από την έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων έως τον τρόπο σύνδεσης με το καταναλωτικό κοινό.

Στο παρόν ερευνητικό κείμενο, επομένως, εξετάζεται το ζήτημα της διαχείρισης της διαφορετικότητας στον χώρο εργασίας, και ειδικότερα ως πρακτική διαμόρφωσης ή/και αναδιαμόρφωσης της επιχειρηματικής κουλτούρας, αναδεικνύοντας τα πλεονεκτήματα αλλά και τις προκλήσεις που ανακύπτουν, ιδίως στον χώρο των μικρών επιχειρήσεων.

Το κείμενο εστιάζει, επιπλέον, σε ιδιαιτερότητες της ελληνικής περίπτωσης, αφού, αν και σε διεθνές επίπεδο η ενασχόληση με το συγκεκριμένο ζήτημα μετράει ήδη αρκετές δεκαετίες, στην Ελλάδα, η διαχείριση της διαφορετικότητας ως επιχειρηματική πρακτική φαίνεται να έχει προκύψει πολύ πρόσφατα.

Το παρόν ερευνητικό κείμενο εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Θεσμική, ερευνητική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5001290. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020»

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA