Δημοσιεύσεις / Εκπαιδευτικά υλικά

Εκπαίδευση, διά βίου μάθηση, πιστοποίηση προσόντων

Το εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο «Εκπαίδευση, διά βίου μάθηση, πιστοποίηση προσόντων» περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:

  • Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και η τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση.
  • Οι πολιτικές διά βίου μάθησης και οι μικρές επιχειρήσεις.
  • Συστήματα και θεσμοί επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα.
  • Ευρωπαϊκό και Ελληνικό Πλαίσιο Προσόντων.
  • Επαγγελματικά περιγράμματα και πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων.

Σκοπός του εκπαιδευτικού υλικού είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει θέματα σχετικά την εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση, τη διά βίου μάθηση και την πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων. Κεντρική επιδίωξη είναι να δώσει πληροφορίες και να διευκολύνει τη βαθύτερη κατανόηση ορισμένων σχετικά νέων και συχνά πολύπλοκων θεμάτων που αναδύονται στον δημόσιο διάλογο σχετικά με την κατάρτιση, τις δεξιότητες και τα προσόντα του ανθρώπινου δυναμικού.  Απώτερος στόχος είναι να αναβαθμιστεί το συνδικαλιστικό στέλεχος της ΓΣΕΒΕΕ με το να γίνει περισσότερο ενήμερο και έτοιμο να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της πραγματικότητας στο κοινωνικό πεδίο που ορίζεται από την τομή της εκπαίδευσης, της απασχόλησης και της οικονομίας.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA