Το εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο «Επιχειρηματικότητα» περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:

 • Επιχειρηματική ανάπτυξη
  • Έννοια και τρόποι ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας
  • Οι στόχοι κι ο προγραμματισμός της επιχείρησης
  • Επιχειρηματική ιδέα και διαχείριση ρίσκου
  • Μάρκετινγκ κι ανάλυση της αγοράς
  • Δημιουργικότητα, συνεργασία κι ανθρώπινο δυναμικό
 • Αποτελεσματική λειτουργία της επιχείρησης
  • Διαχείριση ποιότητας
  • Οικονομική διαχείριση
 • Επιχειρηματικό σχέδιο
  • Σχεδιασμός και κατάρτιση επιχειρηματικού σχεδίου

Σκοπός του υλικού είναι η παροχή γνώσεων σε βασικά θέματα επιχειρηματικότητας προσαρμοσμένα στα χαρακτηριστικά της μικρής επιχείρησης. Κι αυτό γιατί η μικρή επιχείρηση είναι εκείνο το είδος επιχείρησης που κυριαρχεί στην ελληνική αγορά. Η ανάπτυξη των μικρών επιχειρήσεων γίνεται με γρήγορους ρυθμούς. Ωστόσο, παρατηρούνται σοβαρές ελλείψεις όχι μόνο σε γνώσεις, αλλά και σε δεξιότητες και μεθοδολογίες αντιμετώπισης των επιχειρηματικών καταστάσεων.

Τα σημερινά μεγέθη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων καθιστούν απαραίτητη την εκπαίδευση και την κατάρτιση στην επιχειρηματικότητα, ειδικά για τους επιχειρηματίες μικρών επιχειρήσεων. Στην ουσία, το εκπαιδευτικό υλικό αποσκοπεί στη δημιουργία μιας καλύτερης επιχειρηματικής κουλτούρας στο ελληνικό οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

 • Το email επικοινωνίας σας
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA