Δημοσιεύσεις / Αναδημοσιεύσεις

Ετήσια Έκθεση για τις Ευρωπαϊκές ΜΜΕ 2020-2021

Την 1η Ιουλίου 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  δημοσίευσε την Ετήσια Έκθεσή της για τις ΜΜΕ στην Ευρώπη, μαζί με τα ενημερωτικά δελτία για τις Μικρές Επιχειρήσεις (SΜΕ Factsheets) στα Κράτη-Μέλη της ΕΕ και σε χώρες-εταίρους.

Πρόκειται για ετήσια επισκόπηση της επίδοσης των ΜΜΕ, ένα από τα βασικά μέσα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της προόδου των χωρών στην εφαρμογή της στρατηγικής ΜΜΕ και της Πράξης για τις Μικρές Επιχειρήσεις. Παρουσιάστηκε στη διαδικτυακή συνάντηση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Απεσταλμένων ΜΜΕ, στο πλαίσιο της ενότητας για τα Σχέδια Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 

Φέτος, η έκθεση - η οποία συνοδεύεται από ειδική μελέτη - καλύπτει τα έτη 2020 και 2021, με αναφορά στις επιπτώσεις της πανδημίας της νόσου του κορωνοϊού (CoViD-19) και έμφαση στην πτυχή του ψηφιακού μετασχηματισμού. Στους βασικούς δείκτες για τις ΜΜΕ στην Ελλάδα και στις εξελίξεις πολιτικής  σε εθνικό επίπεδο, το SΜΕ Factsheet αναφέρει την πτώση της προστιθέμενης αξίας των ΜΜΕ σε σχεδόν όλους τους κλάδους, με τον πλέον πληγέντα κλάδο τις υπηρεσίες διαμονής και τροφίμων (πτώση κατά 58,1%). Η πρόσβαση στη χρηματοδότηση σημειώνεται ως η πρώτη από τις βασικές προκλήσεις των ΜΜΕ της Ελλάδας, και χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι σύμφωνα με το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ το κόστος της χρηματοδότησης και οι απαιτούμενες εξασφαλίσεις  είναι υψηλότερα του Ευρωπαϊκού μέσου όρου.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA