Δημοσιεύσεις / Έρευνες - Μελέτες

Η απασχόληση στον χώρο της κοινωνικής οικονομίας: τάσεις και προοπτικές

Υπό τις παρούσες συνθήκες, η απασχόληση υφίσταται πολλαπλά πλήγματα μέσα από την συνεχώς αυξανόμενη ανεργία, την υποαπασχόληση, τη μείωση των μισθολογικών απολαβών, την άμβλυνση της θεσμικής προστασίας των εργαζομένων, αλλά και τη γενικότερη ελαστικοποίηση των συνθηκών εργασίας. Τα προβλήματα αυτά, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, τέμνουν οριζόντια την οικονομία και τους επιμέρους τομείς της, οι οποίοι επιχειρούν να δώσουν τις δικές τους απαντήσεις στο παραπάνω φαινόμενο. Παράλληλα, όμως, η απασχόληση υφίσταται σημαντικές μεταβολές μέσα από την υφιστάμενη συγκυρία των διευρυμένων οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων, της χρήσης νέων τεχνολογιών, της κλιματικής αλλαγής και της αμφισβήτησης του κυρίαρχου καταναλωτικού και επιχειρηματικού μοντέλου, διαμορφώνοντας στον ορίζοντα μια ευκαιρία αλλαγής παραδείγματος.

Υπό αυτό το πρίσμα, η παρούσα μελέτη διερευνά τις λύσεις που δύναται να δώσει ο τομέας της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας («ΚΑΟ») στα κρίσιμα ζητήματα απασχόλησης και ειδικότερα στο αν και κατά πόσο μπορεί να συμβάλλει, μεταξύ άλλων, στα παρακάτω: α) στη δημιουργία και τη διατήρηση θέσεων εργασίας, καθώς και στην οργάνωση της απασχόλησης, β) στην ποιότητα εργασίας, γ) στην κοινωνική ένταξη ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες μέσω της απασχόλησης.

Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Θεσμική, ερευνητική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5001290. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020».

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA