Δημοσιεύσεις / Εκπαιδευτικά υλικά

Κοστολόγηση και διαχείριση προϋπολογισμού μικρής επιχείρησης

Το εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο «Κοστολόγηση και διαχείριση προϋπολογισμού μικρής επιχείρησης» περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:Εκπαιδευτικό υλικό,Κοστολόγηση και διαχείριση προϋπολογισμού,Μικρές επιχειρήσεις, Μέθοδοι τιμολόγησης,Εφαρμογές κοστολόγησης,Διά βίου μάθηση

  • Εφαρμογές κοστολόγησης της μικρής επιχείρησης.
  • Μέθοδοι τιμολόγησης προϊόντων και υπηρεσιών.
  • Διαχείριση προϋπολογισμού.

Σκοπός του υλικού είναι η ανάπτυξη της επιχειρηματικής κουλτούρας των αυτοαπασχολουμένων και εργοδοτών των μικρών επιχειρήσεων με παράλληλη βελτίωση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους, ειδικότερα σε θέματα οικονομικής διαχείρισης.

Αρχικά, επιχειρείται η ανάλυση και παρουσίαση του κόστους της επιχείρησης, των μεθόδων κοστολόγησης που έχει στη διάθεσή της η μικρή επιχείρηση για να προσδιορίσει το κόστος της, καθώς και της συμβολής της εφαρμογής των αρχών κοστολόγησης στην επιτυχία της μικρής επιχείρησης.

Στη συνέχεια, εξετάζονται οι μέθοδοι τιμολόγησης που έχει στη διάθεσή της η επιχείρηση για να προσδιορίσει την τιμή του προϊόντος της, η πολιτική τιμολόγησης που ακολουθεί η μικρομεσαία επιχείρηση, καθώς και οι στρατηγικές που ακολουθεί ο επιχειρηματίας για την επιλογή της τελικής τιμής των προϊόντων του.

Τέλος, παρουσιάζονται οι μέθοδοι της κατάρτισης του προϋπολογισμού που έχει στη διάθεσή της η επιχείρηση για να φτιάξει ένα ολοκληρωμένο και ορθολογικό σχέδιο οικονομικής διαχείρισης των προβλεπόμενων συναλλαγών και μεταβολών της περιουσίας της, για ορισμένη χρονική περίοδο.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA