Δημοσιεύσεις / Έρευνες - Μελέτες

Μελέτη των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στα εισοδήματα και τις συνθήκες διαβίωσης των μικρών επιχειρηματιών και αυτοαπασχολουμένων: νέες μορφές ανισοτήτων, κίνδυνος φτώχειας και ο ρόλος του κοινωνικού κράτους

 

Το κύριο αντικείμενο της μελέτης είναι η διερεύνηση της ανισότητας και του επιπέδου διαβίωσης των Ελλήνων αυτοαπασχολούμενων και μικρών επιχειρηματιών, αλλά και ο ρόλος του συστήματος κοινωνικής προστασίας στην αναδιανομή του εισοδήματος και στην αντιμετώπιση των εκβάσεων φτώχειας, αποστέρησης και κοινωνικού αποκλεισμού. Σε αυτό το πλαίσιο, η παρούσα μελέτη έχει ως βασικό στόχο τη διάγνωση της εγχώριας δομής και των πολύπλευρων τάσεων της φτώχειας και της ανισότητας κατά την περίοδο εμφάνισης της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα και την ΕΕ, δίνοντας έμφαση στις συνθήκες διαβίωσης και εισοδηματικής φτώχειας των μικρών επιχειρηματιών και των αυτοαπασχολουμένων.

Η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα παραδοσιακά αποτελεί βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας ενώ οι αυτοαπασχολούμενοι αντιπροσωπεύουν ένα ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό στο σύνολο των απασχολούμενων, σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ. Η παγκόσμια οικονομική κρίση που οι επιπτώσεις της στην χώρα εμφανίστηκαν το 2008/09 και η βαθιά και παρατεταμένη ύφεση που ακολούθησε σε συνδυασμό με τις πολιτικές εσωτερικής υποτίμησης που επιβλήθηκαν επηρέασαν σημαντικά τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα λόγω της δραστικής μείωσης του ΑΕΠ (περίπου κατά ¼) και της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών με αντίκτυπο στη συνολική ζήτηση και κατ’ επέκταση στην οικονομική δραστηριότητα και την κερδοφορία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Παράλληλα, η κρίση στον τραπεζικό τομέα έκανε δυσχερέστερη την πρόσβαση στην αναγκαία  χρηματοδότηση για τις επιχειρήσεις αυτές. Επιπρόσθετα, η οικονομική ύφεση έφερε στην επιφάνεια τα διαχρονικά διαρθρωτικά προβλήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ιδιαίτερα την στενή εξάρτησή τους από την εγχώρια ζήτηση και την υποεπένδυση στην παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών προορισμένων για τη διεθνή αγορά.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA