Δημοσιεύσεις / Έρευνες - Μελέτες

Ο ρόλος των πολύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στο σχεδιασμό και στην προώθηση της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης του νομού Ηρακλείου

 

Στην παρούσα μελέτη πρόκειται να καταδειχθούν οι τρόποι με τους οποίους οι πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις του νομού Ηρακλείου αποτελούν δυνητικά πυλώνες εδραίωσης πρωτότυπων και παραγωγικών μορφών βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης μέσα από τους παρακάτω άξονες:

  1. Ο αγροτικός χώρος παρέχει τις δυνατότητες αξιοποίησης ενός τεράστιου αποθέματος γνώσεων και δεξιοτήτων που σχετίζονται με πρακτικές, αντιλήψεις, τη συλλογική μνήμη, την πολιτιστική κληρονομιά και τις γενεαλογικές και έμφυλες εγγραφές στον χώρο της υπαίθρου. Όλα τα παραπάνω μπορούν να αποτελέσουν το πολιτισμικό και οικονομικό κεφάλαιο ανάπτυξης μιας νέας βιώσιμης τουριστικής μικροεπιχειρηματικότητας.
  2. Ο αστικός χώρος του νομού Ηρακλείου αποτελεί ένα πολύ δυναμικό πεδίο στο οποίο θα μπορούσαν να διαμορφωθούν ή και να επανασχεδιαστούν μορφές βιώσιμων μικρών επιχειρήσεων στη βάση ανάδειξης της ιστορικότητας, της αστικής μνήμης, της ευρύτερης πολιτιστικής, αρχαιολογικής –και όχι μόνο– κληρονομιάς ως κινήτρων ποιοτικής τουριστικής ανάπτυξης και προσέλκυσης διαφοροποιημένων ως προς τα κίνητρα επισκεπτών. Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων δωματίων και βραχυχρόνιας μίσθωσης, εμπορικές επιχειρήσεις με έμφαση στην πώληση τοπικών προϊόντων και τεχνημάτων, μέσα από την προσφορά ειδικού τύπου «προϊόντων» αλλά και σε συνδυασμό με καλοσχεδιασμένες ιστορικές, γαστρονομικές, χειροτεχνικές «διαδρομές» στην πόλη, θα μπορούσαν να συνδέσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους με ένα συνολικό και συλλογικό μακροπρόθεσμο σχέδιο ανάπτυξης της πόλης.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA