Δημοσιεύσεις / Εκπαιδευτικά υλικά

Οδηγός εφαρμογής εκπαιδευτικού mentoring για εκπαιδευόμενους ΙΕΚ

Το εκπαιδευτικό υλικό «Οδηγός εφαρμογής εκπαιδευτικού mentoring για εκπαιδευόμενους ΙΕΚ» περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:

  • τους σκοπούς της Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής (Mentoring),
  • τη σχέση της με συναφή επιστημονικά πεδία,
  • το ρόλο του συμβούλου/μέντορα,
  • τα πλεονεκτήματα της δράσης της εκπαιδευτικής συμβουλευτικής στον τομέα της διά βίου εκπαίδευσης,
  • την εφαρμογή της και τις βασικές επιστημονικές αρχές ανάπτυξης της στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων ποιοτικής και συνεχούς παρακολούθησης εκπαιδευόμενων ΙΕΚ από μέντορες και την περιγραφή των διαδικασιών υλοποίησής της (τρόποι οργάνωσης και διεξαγωγής ατομικών συναντήσεων και αντίστοιχα εργαλεία).

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ προχώρησε στη μελέτη, περιγραφή, ανάλυση και σκιαγράφηση βασικών σημείων ανάπτυξης και εφαρμογής του θεσμού της Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής, προκειμένου για τη δημιουργία ενός οδηγού εφαρμογής εκπαιδευτικού mentoring με έμφαση στις ανάγκες εκπαιδευόμενων ΙΕΚ.

Ο οδηγός, αυτός, σκοπό έχει, να διευκολύνει το έργο των μεντόρων, που θα αναλάβουν, στο πλαίσιο πράξης με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069416 στο ΕΠ ΑΝΑΔ ΔΒΜ, την παρακολούθηση περίπου 2.000 εκπαιδευόμενων ΙΕΚ, αποσαφηνίζοντας ένα σύνολο ζητημάτων που σχετίζονται με το θεωρητικό υπόβαθρο της Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής (Mentoring), τους σκοπούς και τους στόχους τους, τη μεθοδολογία υλοποίησης και τα στάδια ανάπτυξής της, την αντιμετώπιση δυσκολιών και τη χρήση αντίστοιχων εργαλείων στα διάφορα στάδια ανάπτυξής της και εξασφαλίζοντας μια «κοινή γνώση» για όλους τους εμπλεκόμενους σχετικά με τις «πρακτικές» που θα πρέπει να ακολουθηθούν.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA