Δημοσιεύσεις / Έρευνες - Μελέτες

Οδικός Χάρτης προσαρμογής του επαγγέλματος «Υπεύθυνος καταστήματος εστίασης/υγειονομικού ενδιαφέροντος»

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ υλοποιεί τη δράση του Εργαστηρίου πρόγνωσης και παρακολούθησης αλλαγών στα επαγγέλματα με στόχο να καλύψει ένα σημαντικό κενό στρατηγικής πληροφόρησης, όπως εντοπίζεται σε επίπεδο μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών. Αυτό αφορά στην έγκαιρη αναγνώριση τάσεων, εξελίξεων και μεταβολών που επιδρούν στο ευρύτερο επιχειρηματικό, θεσμικό, οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον στο πλαίσιο του οποίου αναπτύσσονται και εξελίσσονται μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματικές δραστηριότητες.

Βασικό αποτέλεσμα της προσπάθειας αυτής είναι η εκπόνηση Οδικών Χαρτών για την προσαρμογή των επαγγελμάτων στις επικείμενες μεταβολές. Οι Οδικοί Χάρτες αναμένεται να επικαιροποιούνται τακτικά, ώστε να αποτελέσουν διαρκείς οδηγούς δράσης για την αποτελεσματική ανταπόκριση, τόσο των εμπλεκόμενων φορέων πολιτικής και εκπροσώπησης όσο και των ίδιων των επιχειρήσεων και επαγγελματιών στις επερχόμενες αλλαγές, ενισχύοντας τρόπο τινά τη προσαρμοστική ικανότητά τους.

Ο παρών Οδικός Χάρτης αφορά στο επάγγελμα του «Υπεύθυνου καταστήματος εστίασης/υγειονομικού ενδιαφέροντος» και συνοψίζει τα σημαντικότερα ευρήματα, όπως προέκυψαν από τη διαδικασία διερεύνησης των προοπτικών του επαγγέλματος.

Ο Υπεύθυνος καταστήματος εστίασης/υγειονομικού ενδιαφέροντος σχεδιάζει, οργανώνει και διευθύνει τη λειτουργία εστιατορίων, καφετεριών και συναφών δραστηριοτήτων για την παροχή υπηρεσιών εστίασης και τροφοδοσίας για εκδηλώσεις. Τα τελευταία έτη, με εξαίρεση την περίοδο της πανδημίας, στον κλάδο της εστίασης εντοπιζόταν σημαντική αύξηση της απασχόλησης, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Μολονότι υπάρχει σαφές νομοθετικό πλαίσιο άσκησης της δραστηριότητας, υπάρχει έλλειψη κατοχυρωμένων επαγγελματικών δικαιωμάτων με την ύπαρξη, σε αρκετές περιπτώσεις, αθέμιτου ανταγωνισμού. Παράλληλα, αυξημένες ανάγκες εκπαίδευσης σε νέες τεχνολογίες (χειρισμός εφαρμογών, ηλεκτρονικά συστήματα παραγγελιοληψίας, ηλεκτρονικά μενού κ.ά.), όπως και καινοτομίες σε υπηρεσίες (διαδραστικό τραπέζι εστιατορίου, διαφοροποίηση συνταγών από τον ανταγωνισμό κ.ά.) διαμορφώνουν νέα δεδομένα για την αναβάθμιση και διαρκή εξέλιξη του επαγγέλματος.

Ο Οδικός Χάρτης προσαρμογής επαγγέλματος υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του υποέργου 2 της πράξης «Παρεμβάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τη συστηματική παρακολούθηση και πρόγνωση αλλαγών του παραγωγικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» με κωδικό ΟΠΣ 5003864 που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020».

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA