Δημοσιεύσεις / Ερευνητικά κείμενα

Παρατηρήσεις επί του κειμένου «Στρατηγική για την Αναβάθμιση των Δεξιοτήτων του Εργατικού Δυναμικού και τη Διασύνδεσή του με την Αγορά Εργασίας»

Τον Ιούνιο του 2022 συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε από την Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) / ΟΑΕΔ κείμενο με τίτλο: «Στρατηγική για την Αναβάθμιση των Δεξιοτήτων του Εργατικού Δυναμικού και τη Διασύνδεσή του με την Αγορά Εργασίας». Τέσσερεις μήνες μετά την δημοσίευση του εν λόγω κειμένου πολιτικής η Επιστημονική Επιτροπή Δεξιοτήτων Εργατικού Δυναμικού που έχει συσταθεί στο πλαίσιο του άρθρου 28 του νόμου 4921/2022 προσκάλεσε τα μέλη της, όπου συμμετέχουν εκπρόσωποι των θεσμικών κοινωνικών εταίρων, να υποβάλλουν τα σχόλιά τους.

Το παρόν ερευνητικό κείμενο κατατέθηκε εκ μέρους του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και συνιστά τον αρχικό κριτικό σχολιασμό τόσο της διαδικασίας (μη) διαβούλευσης για την αρχική διαμόρφωσή του όσο και του περιεχομένου και των κατευθύνσεων πολιτικής που περιλαμβάνει και οι οποίες είναι δυνατόν να προκαλέσουν σημαντικό αντίκτυπο και προβλήματα στα συστήματα διάγνωσης, παρακολούθησης των αναγκών και ανάπτυξης δεξιοτήτων καθώς και στο σύστημα διακυβέρνησης των πολιτικών δεξιοτήτων κυρίως λόγω της αποδυνάμωσης των διαδικασιών κοινωνικής συμμετοχής και της εξασθένισης της συμβολής των ποικίλων ενδιαφερόμενων μερών.

Το παρόν Ερευνητικό Κείμενο εκπονήθηκε στο πλαίσιο έργου «Θεσμική, ερευνητική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5001290. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020»

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA