Δημοσιεύσεις / Έρευνες - Μελέτες

Προοπτική διερεύνηση δεξιοτήτων (Skills Foresight) - Μέθοδοι και τεχνικές

 

Σε μία αγορά εργασίας και σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον που διαρκώς μετασχηματίζονται εξαιτίας των νέων τεχνολογιών, αλλά και ευρύτερων οικονομικών, περιβαλλοντικών και λοιπών τάσεων, η προοπτική διερεύνηση δεξιοτήτων (skills foresight), δηλαδή, ο δομημένος και συστηματικός τρόπος σκέψης αναφορικά με το μέλλον και τις δεξιότητες στις οποίες θα πρέπει να είναι καταρτισμένο το ανθρώπινο δυναμικό, έχει καθοριστική σημασία για έναν αποτελεσματικό σχεδιασμό ανάπτυξης που μπορεί να οδηγήσει σε υψηλή επιχειρηματική αποδοτικότητα. Με αυτήν τη στόχευση, το παρόν έργο ορίζει τις έννοιες της προοπτικής διερεύνησης των δεξιοτήτων και παρουσιάζει περιεκτικά μία σειρά εξειδικευμένων μεθόδων προοπτικής διερεύνησης, χαρτογραφώντας, παράλληλα, τη διεθνή εμπειρία εφαρμογής αντίστοιχων μεθόδων. Η κυρίαρχη, όμως, πρόταση που αναπτύσσει, αξιοποιώντας τα δεδομένα που προαναφέρθηκαν, είναι μια προοπτική διερεύνηση δεξιοτήτων που θα εφαρμοστεί σε χρονικό διάστημα εννέα μηνών από τους θεσμικούς κοινωνικούς εταίρους που μετέχουν στην Πράξη «Παρεμβάσεις των κοινωνικών εταίρων για τη διερεύνηση δεξιοτήτων στο πλαίσιο του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της αγοράς εργασίας". Η μεθοδολογική αυτή πρόταση πλαισιώνεται από μία σειρά συνοδευτικών εργαλείων, οδηγιών και συμπληρωματικών εντύπων, τα οποία επίσης συντάχθηκαν υπό την επίβλεψη του Συντονιστή της Πράξης ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, αρθρώνοντας έτσι μία ολοκληρωμένη πολυμεθοδική προσέγγιση.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA