Δημοσιεύσεις / Αναδημοσιεύσεις

SMEunited - Βαρόμετρο: Οι ΜΜΕ δεν ανακάμπτουν όπως αναμενόταν, και αυξάνεται η αβεβαιότητα

Ο Δείκτης Επιχειρηματικού Κλίματος ΜΜΕ στο 75,2%, ελαφρώς μειωμένος κατά 0,9%

Ο Δείκτης Επιχειρηματικού Κλίματος ΜΜΕ που παρουσιάστηκε σήμερα δείχνει ότι επήλθε παύση στην ανάκαμψη των ΜΜΕ. Τα αποτελέσματα του τελευταίου εξάμηνου υστερούν σημαντικά σε σχέση με τις προσδοκίες, και στις προβλέψεις κυριαρχούσε η αβεβαιότητα ακόμη και πριν από την κρίση στην Ουκρανία. Ο Πρόεδρος της SMEunited, Petri Salminen, επεσήμανε ότι οι αποθαρρυντικές οικονομικές συνθήκες, όπως η διασπορά νέων μεταλλάξεων της νόσου του κορωνοϊού (CoViD-19), οι σφοδρές ανατιμήσεις ενέργειας και οι διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα, αποτέλεσαν τους κύριους λόγους για την πιο ισχνή επιχειρηματική εμπιστοσύνη. Οι ΜΜΕ του τομέα υπηρεσιών επηρεάστηκαν ιδιαίτερα από τους νέους περιορισμούς λόγω CoViD το φθινόπωρο.

Κατά την παρουσίαση των κύριων ευρημάτων του πλέον πρόσφατου Βαρόμετρου ΜΜΕ το οποίο ανέπτυξε η Μονάδα Μελετών της SMEunited, ο Διευθυντής Οικονομικής Δημοσιονομικής Πολιτικής της SMEunited, Gerhard Huemer, έδειξε ότι τα αποτελέσματα υστερούν κατά πολύ των προσδοκιών, ιδίως ως προς τον κύκλο εργασιών και τις επενδύσεις. Επιπλέον, επεσήμανε το γεγονός ότι η έρευνα πραγματοποιήθηκε πριν από την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία, και ότι η πραγματική κατάσταση για το τρέχον εξάμηνο ενδέχεται να είναι ακόμα πιο ζοφερή από τις προσδοκίες που παρουσιάζονται.

Πράγματι, ήδη πριν από τον πόλεμο, στην προοπτική εμφανιζόταν υψηλό επίπεδο αβεβαιότητας για τις μελλοντικές εξελίξεις ως προς την πανδημία, την πληθωριστική πίεση, και την πιθανή συνέχιση των τριγμών στον εφοδιασμό.

Συνεπώς, η SMEunited προτείνει οι εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές να επικεντρωθούν στην ελάφρυνση των ΜΜΕ από τις κυρώσεις και στη σταθεροποίηση των αγορών ενέργειας και αγαθών για να μπορέσουν οι ΜΜΕ να ξεπεράσουν την υψηλή αβεβαιότητα που προκλήθηκε από τον ουκρανικό πόλεμο και την εν εξελίξει κρίση CoViD. Πράγμα που αποτελεί προϋπόθεση για επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις που αποσκοπούν στην προώθηση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA