ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

Μελέτη κοινωνικών πολιτικών και προώθηση απασχόλησης

Λίγα λόγια για το θεματικό πεδίο

Οι συνθήκες οικονομικής και κατά συνέπεια κοινωνικής και πολιτικής κρίσης, που επικρατούν ευρύτερα τα τελευταία χρόνια, έχουν πλήξει ιδιαίτερα την Ελλάδα. Η κατάσταση αυτή έχει οδηγήσει στην απότομη συρρίκνωση του ούτως ή άλλως ελλειμματικού κοινωνικού κράτους, με παράλληλη μείωση των εισοδημάτων και απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων. Παράλληλα, η προσπάθεια διαχείρισης ζητημάτων, όπως το προσφυγικό – μεταναστευτικό και η γήρανση του πληθυσμού, που αναδύονται με ιδιαίτερη ένταση, επηρεάζουν ουσιαστικά τη διαμόρφωση των κοινωνικών πολιτικών και των πολιτικών απασχόλησης.

Στο πεδίο μελέτης των κοινωνικών πολιτικών και της προώθησης της απασχόλησης εντάσσεται η παρακολούθηση πολλών επιμέρους θεμάτων, ανάμεσα στα οποία το συνταξιοδοτικό και το ασφαλιστικό σύστημα, η δομή της απασχόλησης, με έμφαση στη μελέτη των συνεπειών της υιοθέτησης ευέλικτων μορφών εργασίας, η αύξηση της ανεργίας, η διαρροή εγκεφάλων, γνωστότερη ως φαινόμενο “brain drain”, η υιοθέτηση νέων μορφών ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, η αύξηση της πολυπολιτισμικότητας στην ελληνική κοινωνία, καθώς και η γενικότερη μείωση των δημοσίων δαπανών για την υγεία και η συνεπαγόμενη υποβάθμιση των υπηρεσιών περίθαλψης και νοσηλείας.

Οι μεταβολές στο πεδίο των κοινωνικών πολιτικών και πολιτικών απασχόλησης επηρεάζουν σημαντικά το περιβάλλον δραστηριότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του ανθρώπινου δυναμικού τους, καθιστώντας ακόμα πιο δύσκολες τις προβλέψεις για την καθημερινή τους λειτουργία και τον προγραμματισμό τους.

Οι επιδιώξεις μας

Σκοπός, επομένως, του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο πλαίσιο του συγκεκριμένου θεματικού πεδίου, είναι να ερευνήσει, να μελετήσει και να ερμηνεύσει τις αλλαγές που συντελούνται από τη σκοπιά της αύξησης της απασχόλησης και της συμβολής στη διαμόρφωση ευνοϊκού περιβάλλοντος λειτουργίας των επιχειρήσεων. Βασικό μέλημα της παρακολούθησης αυτής, είναι η ουσιαστική και παραγωγική παρέμβαση στο δημόσιο διάλογο για τα προαναφερόμενα ζητήματα, μέσω της διατύπωσης συγκεκριμένων προτάσεων πολιτικής και της αποτελεσματικής συμμετοχής στον κοινωνικό διάλογο.

Πιο συγκεκριμένα, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ επιδιώκει την τεκμηρίωση των θέσεων της ΓΣΕΒΕΕ στα ζητήματα κοινωνικών πολιτικών και πολιτικών απασχόλησης, καθώς και την αξιολόγηση των προωθούμενων αλλαγών στα συγκεκριμένα πεδία, διερευνώντας παράλληλα τις επιδράσεις τους στη λειτουργία των ΜμΕ και των απασχολουμένων σε αυτές. Παράλληλα, αποσκοπεί στην ενημέρωση των απασχολούμενων στις ΜμΕ για τις εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στα εν λόγω πεδία,  στοχεύοντας εν τέλει ευρύτερα στην ενίσχυση και αναβάθμιση της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων στα αντίστοιχα όργανα διαμόρφωσης πολιτικών και λήψης αποφάσεων.

Τι κάνουμε

Για την επίτευξη των παραπάνω, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ προβαίνει στην εκπόνηση μελετών, ερευνών, ενημερωτικών σημειωμάτων και κειμένων πολιτικής και πραγματοποιεί σχετικές δημοσιεύσεις. Υλοποιεί,  επίσης, ευρωπαϊκά προγράμματα, καθώς και έργα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Παράλληλα, τα στελέχη του συμμετέχουν, εκπροσωπώντας την ΓΣΕΒΕΕ, σε σχετικούς φορείς και οργανισμούς, καθώς και σε ad hoc επιτροπές και ομάδες εργασίας, ενώ παίρνει μέρος και σε δράσεις διαβούλευσης και ενημέρωσης όπως fora, θεματικά εργαστήρια, ημερίδες, συνέδρια, διενεργώντας και από πλευράς του ανάλογες δράσεις δημοσιότητας.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA