Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Συνοπτικός διαγωνισμός για την έκδοση εκπαιδευτικών υλικών και παραγωγή άλλων υλικών εκπαίδευσης για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας

 

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) δημοσιεύει τον ανοιχτό συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Έκδοση εκπαιδευτικών υλικών και παραγωγή άλλων υλικών εκπαίδευσης για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας»

Χρηματοδότηση: Ο διαγωνισμός υλοποιείται στο πλαίσιο του υποέργου  1 «Προετοιμασία, συντονισμός, διαχείριση και δημοσιότητα του έργου» του έργου «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε επιλεγμένα επαγγέλματα του τομέα των Κατασκευών, σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας»  με κωδικό ΟΠΣ  5002684. Το έργο υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)  μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

Διάρκεια έργου:  Τρείς (3) μήνες.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA