Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή για την παραγωγή έντυπων υλικών και εκδόσεων

Το Ινστιτούτο  Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) σύμφωνα με  την από 12/10/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ προκηρύσσει ανοικτό, κάτω των ορίων, ηλεκτρονικό διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής  για την ανάδειξη προμηθευτή για την παραγωγή  έντυπων υλικών και εκδόσεων.

Διάρκεια έργου: Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι και 31/12/2019

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA