Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Πρόχειρος διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου "Εκτυπώσεις μελετητικού και ενημερωτικού/προωθητικού υλικού"

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) δημοσιεύει τον ανοιχτό πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Εκτυπώσεις μελετητικού και ενημερωτικού/προωθητικού υλικού»

Χρηματοδότηση: Ο διαγωνισμός υλοποιείται στο πλαίσιο του υποέργου 3 της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5003864 και τίτλο «Παρεμβάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τη συστηματική παρακολούθηση και πρόγνωση αλλαγών του παραγωγικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων». Το έργο υλοποιείται με τη συγχρηματοδότησης της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)  μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020". 

Διάρκεια έργου: έως 30/6/2022

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA