Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Aναζήτηση συγγραφέων εκπαιδευτικού εγχειριδίου ειδικότητας 24 «Στέλεχος διαχείρισης ακίνητης περιουσίας» των Ι.Ε.Κ.


Ορθή επανάληψη στα σημεία:

  1. Στον πίνακα Α.ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ του Παραρτήματος Ι στα πτυχία των συγγραφέων της μαθησιακής ενότητας 15. «Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα» συμπεριλαμβάνεται και το πτυχίο του Μηχανικού Περιβάλλοντος.

  2. Στο άρθρο ΙΙΙ. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ - Α. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ - β. Επιθυμητά προσόντα το σημείο «Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών συναφή με την ειδικότητα με πιστοποίηση στην εκτίμηση ακινήτων και στη διαμεσολάβηση» αντικαθίσταται με «Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών συναφή με την ειδικότητα με πιστοποίηση στην εκτίμηση ακινήτων ή/και στη διαμεσολάβηση»


Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αναζήτηση συγγραφέων για την ανάπτυξη 16 μαθησιακών ενοτήτων του εκπαιδευτικού εγχειριδίου της ειδικότητας 24 «Στέλεχος διαχείρισης ακίνητης περιουσίας»  των Ι.Ε.Κ. του έργου «Διαμόρφωση οδηγών κατάρτισης και εκπαιδευτικών εγχειριδίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)» (κωδικός MIS 5069281) (Μεταφερόμενη Πράξη της ΠΠ 2014-2020), το οποίο αφορά στην ανάπτυξη των 130 οδηγών κατάρτισης και εκπαιδευτικών εγχειριδίων των ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ.

Χρηματοδότηση: Η πρόσκληση υλοποιείται στο πλαίσιο του ΠΕ 2 του υποέργου 3 «Διαμόρφωση 29 οδηγών κατάρτισης και εκπαιδευτικών εγχειριδίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ» της Πράξης «Διαμόρφωση οδηγών κατάρτισης και εκπαιδευτικών εγχειριδίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)» (κωδικός MIS 5069281) (Μεταφερόμενη Πράξη της ΠΠ 2014-2020). Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Διάρκεια έργου: τρεισήμισι (3,5) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA