Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Πανελλαδική ποσοτική γενική έρευνα εργοδοτών με έμφαση σε εγκάρσιες/οριζόντιες/κοινωνικές δεξιότητες

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με αντικείμενο την πραγματοποίηση πανελλαδικής ποσοτικής γενικής έρευνας εργοδοτών με έμφαση σε εγκάρσιες / οριζόντιες / κοινωνικές δεξιότητες.

Χρηματοδότηση: Η πρόσκληση υλοποιείται στο πλαίσιο του υποέργου  1 «Δράσεις ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ» της πράξης «Παρεμβάσεις των κοινωνικών εταίρων για τη διερεύνηση δεξιοτήτων στο πλαίσιο του μηχανισμού διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας» με κωδικό  ΟΠΣ 5031891. Το έργο υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)  μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη  Ανθρώπινου Δυναμικού  Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση  2014-2020» .

Διάρκεια έργου: Από την υπογραφή της σύμβασης έως και έξι (6) μήνες.  

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA