Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Πρόσκληση αναζήτησης προσφορών για την επιμέλεια/διόρθωση εκπαιδευτικών εγχειριδίων (14869)

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ελλάδος (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) δημοσιεύει πρόσκληση αναζήτησης προσφορών για την επιμέλεια/διόρθωση εκπαιδευτικών εγχειριδίων.

Χρηματοδότηση:  Η πρόσκληση υλοποιείται στο πλαίσιο του υποέργου 3 της Πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένη παρέμβαση επαγγελματικής ενδυνάμωσης και ένταξης στην αγορά εργασίας για νέους έως 29 ετών στον αγροδιατροφικό κλάδο» με κωδικό ΟΠΣ 5075004 του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους μέσω της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ).

Διάρκεια έργου: Δύο μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA