Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την διεξαγωγή δύο (2) ερευνών μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) δημοσιεύει πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την υλοποίηση του έργου «Διεξαγωγή δύο (2) ερευνών  μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων για την αποτύπωση της οικονομικής συγκυρίας»

Χρηματοδότηση: Η πρόσκληση υποβολής  δημοσιεύεται στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Παρεμβάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τη συστηματική παρακολούθηση και πρόγνωση αλλαγών του παραγωγικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» με κωδικό ΟΠΣ 5003864. Το έργο υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία».

Διάρκεια έργου: Από την υπογραφή της σύμβασης έως και 28/2/2023

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA