Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Πρόσκληση υποβολής προσφορών υπηρεσιών δημοσιότητας

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ελλάδος (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) δημοσιεύει πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών δημοσιότητας.

Χρηματοδότηση: Χρηματοδότηση: Η πρόσκληση υλοποιείται στο πλαίσιο του υποέργου 3 της Πράξης με τίτλο  «Ενίσχυση και πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» με κωδικό ΟΠΣ 5067215. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια Νησιά 2014-2020».

Διάρκεια έργου: Από την υπογραφή της σύμβασης έως και  30/04/2023.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA