Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

Ένα νέο επίσημο καθεστώς για άτυπους/ες φροντιστές/τριες στην Πορτογαλία

Το παρόν κείμενο συνιστά μια προσπάθεια ενημέρωσης σχετικά με την ανάδειξη και πλαισίωση του ρόλου των άτυπων φροντιστών/τριών καθώς και την κατοχύρωση βασικών δικαιωμάτων τους, προκειμένου για την εξισορρόπηση της προσωπικής και επαγγελματικής τους ζωής, με έμφαση στην προστασία των…

Κοινές προτάσεις των Ευρωπαϊκών Κοινωνικών Εταίρων για την προώθηση της κοινωνικής εταιρικής σχέσης αναφορικά με την κατάρτιση εργαζομένων

Οι Ευρωπαϊκοί κοινωνικοί εταίροι, κατά τα τελευταία χρόνια έχουν συμμετάσχει ενεργά και έχουν υλοποιήσει ένα ευρύ πλέγμα δράσεων αναφορικά με την αναβάθμιση των προσόντων του εργατικού δυναμικού στις χώρες μέλη της ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, προχώρησαν στη δημοσίευση ενός κοινού…

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας

SOCIAL MEDIA