Έργα

Προώθηση των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων

Το έργο αφορά τη σύσταση «Γραφείου Ισότητας» της ΓΣΕΒΕΕ με σκοπό την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στα όργανα της συνδικαλιστικής  εκπροσώπησης, την ενθάρρυνση  ανάληψης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών από τις γυναίκες, καθώς και την ευαισθητοποίηση του γενικότερου πληθυσμού σε θέματα διακρίσεων με έμφαση στην ισότητα των φύλων.

Το «Γραφείο Ισότητας» προσέφερε υπηρεσίες που αφορούν κυρίως την παροχή πληροφόρησης για θέματα συνδικαλιστικά, επιχειρηματικότητας, κατάρτισης και συμφιλίωσης οικογενειακής- επαγγελματικής ζωής, μέσω της Ανοιχτής Γραμμής Πληροφόρησης.

Επίσης, παρείχε σε πιλοτική βάση υπηρεσίες συμβουλευτικής σε θέματα ανάπτυξης διαπραγματευτικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων, διαχείρισης συγκρούσεων και γενικότερα ανάπτυξης και διαχείρισης κοινωνικών θεμάτων σε γυναίκες επιχειρηματίες, με στόχο την ενδυνάμωση της συνδικαλιστικής δράσης και των διεκδικήσεων-αιτημάτων των γυναικών επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στον χώρο των μικρών επιχειρήσεων, όσο και στη βελτίωση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.

Επιπλέον, μέσω της υλοποίησης εργαστηρίων, το Γραφείο Ισότητας συνέβαλε στην ενημέρωση και την ενδυνάμωση γυναικών επιχειρηματιών και όσων σχεδιάζουν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά, ενώ παράλληλα δραστηριοποιήθηκε στη μεταφορά και εφαρμογή συναφών καλών πρακτικών από τον διεθνή χώρο.

Διακρίσεις: Ανάδειξη του Γραφείου Ισότητας της ΓΣΕΒΕΕ μεταξύ των 100 καλών πρακτικών  των Ευρωπαίων  Κοινωνικών Εταίρων (www.resourcecentre.etuc.org/gendertoolkit και www.erc-online.eu/gendertoolkit)

 

Δημοσιεύσεις / Έρευνες - Μελέτες

Έρευνα για το ισχύον καθεστώς προστασίας μητρότητας για τις αυτοαπασχολούμενες γυναίκες στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Θέμα της παρούσας μελέτης αποτελεί το νομοθετικό πλαίσιο προστασίας της μητρότητα και της ιδιότητας του γονέα, με εστίαση στην προστασία μητρότητας των αυτοαπασχολούμενων γυναικών. Όπως προκύπτει από τη μελέτη των στοιχείων, αν και η πλειοψηφία των ευρωπαϊκών κρατών διαθέτει νομοθετικό…

Δημοσιεύσεις / Έρευνες - Μελέτες

Οδηγός για την ενίσχυση της θέσης των γυναικών στις συνδικαλιστικές δομές

Η ισόρροπη εκπροσώπηση γυναικών και ανδρών σε θεσμικές δομές, όπως σε κέντρα λήψης αποφάσεων, συνιστά ένα από τα σημαντικότερα ζητούμενα για την ενίσχυση της δημοκρατικής διακυβέρνησης. Ωστόσο, η ουσιαστική - ποιοτική συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων σε όλους…

Δημοσιεύσεις / Εκπαιδευτικά υλικά

Εκπαιδευτικές τεχνικές για το θέμα ενδυνάμωσης των γυναικών και αναβάθμισης δεξιοτήτων. Οδηγός εκπαιδευτών /-τριών

Το εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο «Εκπαιδευτικές τεχνικές για το θέμα ενδυνάμωσης των γυναικών και αναβάθμισης δεξιοτήτων. Οδηγός εκπαιδευτών /-τριών» περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα: Ισχύουσες κυριότερες πολιτικές για την ισότητα των φύλων σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Γυναικεία επιχειρηματικότητα. Συμφιλίωση…

Δημοσιεύσεις / Εκπαιδευτικά υλικά

Ενδυνάμωση των γυναικών και αναβάθμιση δεξιοτήτων. Ενίσχυση της συμμετοχής τους σε θέσεις ευθύνης σε συνδικαλιστικές δομές και φορείς λήψης αποφάσεων

Το εκπαιδευτικό υλικό με αντικείμενο την "Ενδυνάμωση των γυναικών και αναβάθμιση δεξιοτήτων. Ενίσχυση της συμμετοχής τους σε θέσεις ευθύνης σε συνδικαλιστικές δομές και φορείς λήψης αποφάσεων" περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα: Ισχύουσες κυριότερες πολιτικές για την ισότητα των φύλων σε διεθνές,…

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν γεγονότα ή νέα.

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν προσκλήσεις ή διαγωνισμοί.

Αποτελέσματα έργου

100 επωφελούμενες από τη γραμμή πληροφόρησης
157 καταρτιζόμενες
15 γυναίκες που έλαβαν συμβουλευτική
3 μελέτες
2 ενημερωτικά έντυπα

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA