Έργα

Ψηφιακές και επιχειρηματικές δεξιότητες στη δημιουργική βιομηχανία - Live skills

Η δημιουργική και πολιτιστική βιομηχανία παίζει σημαντικό ρόλο στην προώθηση της έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης της Ευρώπης. Παρόλα αυτά πολλοί από τους επαγγελματίες στον πολιτισμό και τη δημιουργική βιομηχανία δεν διαθέτουν μια σειρά από άλλες σημαντικές δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για να προσαρμοστούν στις μεταβαλλόμενες τάσεις της απασχόλησης και της αγοράς. Την ίδια στιγμή υπάρχουν μια σειρά από ευκαιρίες, τεχνολογίες, επιχειρηματικά μοντέλα, αλλά και πηγές χρηματοδότησης όπου αν μπορούσαν να τα αξιοποιήσουν επαρκώς θα μπορούσαν να εισάγουν καινοτομίες και να οδηγήσουν τον τομέα σε περαιτέρω ανάπτυξη.

Σκοπός του έργου  “Live Skills” είναι να αντιμετωπίσει την έλλειψη αυτών των οριζοντίων επιχειρηματικών και ψηφιακών δεξιοτήτων στους επαγγελματίες των δημιουργικών κλάδων των οπτικοακουστικών μέσων και των ζωντανών παραστάσεων, βελτιώνοντας με τον τρόπο αυτό τη συνάφεια της αρχικής και συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς.

Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός με έναν ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό τρόπο το έργο αναπτύσσει έρευνες, εργαλεία και δράσεις σε τρεις διακριτές φάσεις. Πιο συγκεκριμένα πραγματοποιεί:

  • Έρευνα αναγκών επιχειρηματικών και ψηφιακών δεξιοτήτων στους κλάδους των οπτικοακουστικών μέσων στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία, τη Μ. Βρετανία και τη Ρουμανία
  • Δημιουργία προγραμμάτων μαθημάτων (curricula) για τις τέσσερις χώρες
  • Πιλοτική εφαρμογή των προγραμμάτων μαθημάτων στις τέσσερις χώρες

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση της διερεύνησης αναγκών για επιχειρηματικές και ψηφιακές δεξιότητες στους δημιουργικούς κλάδους στις τέσσερις χώρες της περιοχής συνεργασίας.

Το έργο επιδιώκει να συμβάλει στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας και της κινητικότητας των επαγγελματιών και των φοιτητών του πολιτισμού, να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα του τομέα και να δημιουργήσει ένα ζωντανό, εύρωστο βιώσιμο δημιουργικό και πολιτιστικό τομέα στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Νέα

Πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης το καταληκτικό συνέδριο του ευρωπαϊκού έργου Live Skills

Την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2020 πραγματοποιήθηκε, μέσω τηλεδιάσκεψης, το καταληκτικό συνέδριο του ευρωπαϊκού έργου Live Skills. Το έργο  “Live Skills” στοχεύει στην αντιμετώπιση της έλλειψης οριζοντίων επιχειρηματικών και ψηφιακών δεξιοτήτων σε απασχολουμένους στον δημιουργικό και πολιτιστικό τομέα. Ο στόχος αυτός…

Νέα

Συνάντηση/ διάλογος πολιτικής στο πλαίσιο του έργου Live Skills

Την Πέμπτη 13.2.2020 πραγματοποιήθηκε στο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ συνάντηση φορέων για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου Live Skills (Erasmus+ KA2) στο οποίο συμμετέχει το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. Το έργο  “Live Skills” στοχεύει στην αντιμετώπιση της έλλειψης οριζοντίων επιχειρηματικών και ψηφιακών δεξιοτήτων…

Νέα

Πρακτική άσκηση σε οργανισμούς και επιχειρήσεις στον τομέα της δημιουργικής οικονομίας

Στο πλαίσιο του έργου Live Skills δίνεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς των: - ψηφιακών τεχνολογιών - της πολιτιστικής επιχειρηματικότητας - της διαχείρισης τεχνών να απασχολήσουν για μικρής διάρκειας πρακτική άσκηση, απόφοιτους που έχουν καταρτιστεί στα παραπάνω πεδία. Η…

Νέα

Ημερίδα για τον Οπτικοακουστικό Τομέα & τις Παραστατικές Τέχνες στην Ελλάδα

Με ιδιαίτερη επιτυχία και με τη συμμετοχή επαγγελματιών του Οπτικοακουστικού Τομέα και των Παραστατικών τεχνών, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2018  ημερίδα με θέμα «Ο Οπτικοακουστικός Τομέας & Παραστατικές Τέχνες στην Ελλάδα. Εκτοξεύοντας τις ψηφιακές δεξιότητες και την πολιτιστική επιχειρηματικότητα». Η…

Νέα

Η δημιουργική οικονομία και τα επαγγέλματα οπτικοακουστικών μέσων και ζωντανών παραστάσεων στην Ευρώπη

Την Παρασκευή 1/6/2018 πραγματοποιήθηκε ενημερωτική ημερίδα του έργου “LIVE SKILLS”-  Ψηφιακές και επιχειρηματικές δεξιότητες στη δημιουργική βιομηχανία στην Ευρώπη, με έμφαση στα επαγγέλματα των οπτικοακουστικών μέσων και ζωντανών παραστάσεων, στην Εθνική Μουσική Ακαδημία της Βουλγαρίας, στη Σόφια. Η ημερίδα διοργανώθηκε…

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν προσκλήσεις ή διαγωνισμοί.

Αποτελέσματα έργου

1 έρευνα διάγνωσης αναγκών δεξιοτήτων
1 οδηγός ανάπτυξης εκπαιδευτικών προγραμμάτων
12 εργαστήρια ανάπτυξης εκπαιδευτικού πλαισίου
12 σεμινάρια
3 curricula (προγράμματα μαθημάτων)

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA